Hỏi đáp luật giao thông Đường bộ

Câu 1: Bà Nguyễn Thị Thúy, ở thôn Trúc Lâm, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn tỉnh Quảng Nam. Hỏi:
Trường hợp người điều khiển phương tiện bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ không thời hạn thì sau thời gian bao lâu người lái xe được làm các thủ tục để được đào tạo, sát hạch, cấp mới?
     Trả lời:
Theo quy định tại khoản 3, Điều 6 Nghị định 34/2010/NĐ-CP của Chính phủ ngày 02/4/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:
- Trường hợp người điều khiển phương tiện bị áp dụng hình thức xử phạt tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ không thời hạn thì Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ không còn giá trị sử dụng. Sau thời hạn 12 (mười hai) tháng, kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền ra quyết định tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ không thời hạn thì người lái xe mới được làm các thủ tục theo quy định để được đào tạo, sát hạch cấp mới Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ.
Câu 2: Ông Nguyễn Hùng Cường ở tổ 2,Thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên tỉnh Quảng Nam Hỏi:
Cơ quan nào chủ trì việc học và kiểm tra lại Luật giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ?
     Trả lời:
Theo quy định tại khoản 4, điều 6 nghị định 34 /2010/NĐ-CP của chính phủ ngày 2/4/2010 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ:
- Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn, tổ chức việc học và kiểm tra lại Luật Giao thông đường bộ đối với người bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ có thời hạn.
Khoa Đường Bộ Đường  - Sắt Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông.
tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn