Khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII

  (ĐCSVN) - Sáng 22/10, Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm dự phiên khai mạc.

toan_canh_QH_Ky_4

Kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIII. Ảnh:Mạnh Hùng

Phát biểu khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định: Năm 2012, tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng và các nghị quyết của Quốc hội, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, các ngành, các cấp và cộng đồng doanh nghiệp đã nỗ lực phấn đấu và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận trong việc kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, duy trì tăng trưởng hợp lý gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nền kinh tế. Tuy nhiên, đất nước vẫn đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn.
Ở trong nước, sự trì trệ của nền kinh tế đang hiển hiện; tốc độ tăng trưởng kinh tế thấp; nguy cơ lạm phát cao vẫn tiềm ẩn; quản lý thị trường, quản lý giá đối với một số mặt hàng chưa tốt, tác động tiêu cực đến đời sống của người dân... Trên thế giới, suy giảm tăng trưởng kinh tế có xu hướng lan rộng; khủng hoảng nợ công ở châu Âu chưa lắng dịu; tranh chấp thương mại, xung đột kinh tế, chính trị có dấu hiệu gia tăng... Tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải quyết tâm rất cao, có các giải pháp quyết liệt, hiệu quả nhằm thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng – an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, tạo đà phát triển bền vững cho các năm tiếp theo.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho biết: Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, ngân sách nhà nước năm 2012; quyết định kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2013.

  Quốc hội sẽ cho ý kiến về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, trên cơ sở đó xem xét, quyết định việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp; thông qua Nghị quyết về lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn; xem xét, thông qua 9 dự án luật: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Dự trữ quốc gia, Luật Hợp tác xã (sửa đổi), Luật Xuất bản (sửa đổi), Luật Thủ đô, Luật phòng, chống tham nhũng (sửa đổi); cho ý kiến về 6 dự án luật: Luật Đất đai (sửa đổi); Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi); Luật Phòng, tránh và giảm nhẹ thiên tai; Luật Phòng, chống khủng bố; Luật Giáo dục quốc phòng - an ninh và Luật Hòa giải cơ sở.

  Quốc hội sẽ tiến hành giám sát chuyên đề "Việc thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai"; xem xét các báo cáo kết quả giám sát do Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội thực hiện; nghe Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri từ sau Kỳ họp thứ 3 đến nay; tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội và thông qua Nghị quyết về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013.

Quốc hội sẽ xem xét các báo cáo công tác của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; các báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật, tội phạm; công tác thi hành án và xem xét, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.

  Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh: Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII là kỳ họp có khối lượng công việc rất lớn, nhiều nội dung quan trọng; đề nghị các vị đại biểu Quốc hội nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết, trí tuệ, tập trung nghiên cứu, thảo luận dân chủ, có nhiều ý kiến chất lượng, góp phần để Kỳ họp thành công tốt đẹp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân. (Xem toàn văn phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

Sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã trình bày Báo cáo của Chính phủ về "Tình hình kinh tế, xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013".

  Trên cơ sở kết quả 9 tháng năm 2012 và ước thực hiện trong các tháng cuối năm, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2012, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhận định: Trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2012 đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ đề ra trong các nghị quyết của Đảng và Quốc hội, đạt và vượt 10/15 chỉ tiêu kế hoạch. Lạm phát được kiềm chế, kinh tế vĩ mô chuyển biến theo hướng ổn định hơn, tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Nông nghiệp tiếp tục tăng trưởng cao, khẳng định vai trò quan trọng trong ổn định và phát triển đất nước. Tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng đạt được một số kết quả bước đầu. An sinh xã hội được bảo đảm. Công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt được những kết quả tích cực. Quốc phòng, an ninh được tăng cường. Trật tự an toàn xã hội có tiến bộ.

  Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Chính phủ cũng nghiêm túc nhìn nhận vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém. Kinh tế vĩ mô chưa vững chắc. Lạm phát vẫn có nguy cơ tăng trở lại. Nợ xấu gia tăng, xử lý còn chậm và còn nhiều khó khăn. Lãi suất tín dụng còn cao so với hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tăng trưởng huy động vốn cao hơn nhiều so với tăng trưởng tín dụng cho vay; chênh lệch lãi suất huy động và lãi suất cho vay còn lớn. Doanh nghiệp còn nhiều khó khăn, khó tiếp cận được nguồn vốn, tồn kho lớn. Số lượng doanh nghiệp phải giải thể, ngừng hoạt động còn nhiều. Thị trường bất động sản đình trệ, chưa có khả năng phục hồi sớm, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Năng lực dự báo kinh tế, xã hội còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa và đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn...

khach_qt_du_kY_4

Đại diện Đoàn ngoại giao, các tổ chức quốc tế tại Hà Nội đã đến dự Kỳ họp thứ tư,
Quốc hội khóa XIII. Ảnh:Mạnh Hùng

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh: Nhiệm vụ còn lại của những tháng cuối năm là rất nặng nề. Để đạt được mục tiêu tăng GDP cả năm là 5,2%, quý IV phải đạt mức tăng 6,5%, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp phải nỗ lực thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, không để lạm phát cao trở lại, tích cực chuẩn bị các điều kiện cho tăng trưởng cao hơn trong năm 2013.
 Về mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, Thủ tướng chỉ rõ: Năm 2013, dự báo kinh tế thế giới tiếp tục khó khăn, diễn biến phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro; thương mại toàn cầu phục hồi chậm, tăng trưởng kinh tế không cao hơn nhiều so với năm 2012. Ở trong nước, bên cạnh những kết quả đạt được, nền kinh tế vẫn còn rất nhiều khó khăn. Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét, xác định mục tiêu tổng quát năm 2013 là: Tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô; lạm phát thấp hơn, tăng trưởng cao hơn năm 2012. Đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng; bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường quốc phòng - an ninh và bảo đảm ổn định chính trị xã hội; tạo nền tảng vững chắc hơn cho những năm tiếp theo.

  Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2013 là: Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng 5,5%. Kim ngạch xuất khẩu tăng khoảng 10%. Tỷ lệ nhập siêu khoảng 8%. Bội chi ngân sách nhà nước không quá 4,8% GDP. Tốc độ tăng giá tiêu dùng (CPI) khoảng 8%. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội bằng khoảng 30% GDP. Giảm 2% tỷ lệ hộ nghèo cả nước, 4% đối với các huyện nghèo. Tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động, tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị dưới 4%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 49%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm xuống dưới 16%. Đạt 22 giường bệnh trên 1 vạn dân (không tính giường trạm y tế xã)....

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng chỉ ra các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013.

  Báo cáo trước Quốc hội và cử tri cả nước về kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Ban cán sự đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự đảng các bộ và từng thành viên Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ: Tập thể Ban cán sự đảng và mỗi đồng chí đã thành khẩn nhìn nhận những yếu kém, khuyết điểm và chân thành cầu thị, rút ra những bài học thấm thía, sâu sắc nhất trong thực thi chức trách nhiệm vụ được giao và trong cả quá trình hoạt động cách mạng của mình.

  Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nghiêm túc nhận trách nhiệm chính trị lớn của người đứng đầu Chính phủ và nhận lỗi trước Quốc hội, trước toàn Đảng, toàn dân về những yếu kém, khuyết điểm của Chính phủ trong lãnh đạo quản lý, điều hành, nhất là những yếu kém, khuyết điểm trong kiểm tra, giám sát hoạt động của tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước; một số tập đoàn, tổng công ty điển hình là Vinashin, Vinalines sản xuất, kinh doanh kém hiệu quả, có nhiều sai phạm gây tổn thất và hiệu quả nghiêm trọng về nhiều mặt, ảnh hưởng lớn đến uy tín và vai trò của kinh tế nhà nước. (Xem toàn văn Báo cáo của Chính phủ về "Tình hình kinh tế, xã hội năm 2012 và nhiệm vụ năm 2013 trên Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam).

  Cũng trong sáng nay, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Huỳnh Đảm trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa XIII đã nhận được 1.396 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước, tập trung vào một số vấn đề lớn như: Vấn đề xây dựng Đảng và Nhà nước hiện nay; kinh tế và đời sống của nhân dân; vấn đề đất đai; về phòng, chống tham nhũng, lãng phí và nhiều kiến nghị khác.

  Tiếp đó, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu, thay mặt Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội trình bày Báo cáo thẩm tra về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2013; nghe Tổng Thanh tra Chính phủ Huỳnh Phong Tranh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Báo cáo về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012; nghe Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2012.

  Chiều nay, Quốc hội tiếp tục làm việc tại Hội trường./.

Theo nguồn tin từ Báo điện tử Đảng Cộng Sản Việt Nam.

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn