Nghiệm thu Giáo trình: “Công tác nghiệp vụ cơ bản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát Giao thông”

     Thực hiện Kế hoạch biên soạn tài liệu dạy học năm học 2017 - 2018, sáng ngày 17/5/2018, Hội đồng thẩm định giáo trình - Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V đã tổ chức nghiệm thu giáo trình: "Công tác Nghiệp vụ cơ bản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông" do đồng chí Đại úy, ThS. Thiều Ngọc Tiến làm chủ biên.

     Thành phần Hội đồng thẩm định giáo trình gồm có đồng chí Thượng tá, TS Bùi Nghi Lâm – Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng; đồng chí Thiếu tá, ThS Nguyễn Công Long – Trưởng Khoa Cảnh sát kinh tế, Ủy viên phản biện 1; đồng chí Đại úy, ThS Nguyễn Mạnh Cường – Phó Trưởng khoa, Ủy viên phản biện 2; các ủy viên: đồng chí Thượng tá, ThS Trần Nhật Long – Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II – C67; đồng chí Đại úy, ThS Trịnh Ngọc Ý – Phó Trưởng khoa; đồng chí Đại úy, ThS Nguyễn Thanh Sang – Phó Trưởng khoa; đồng chí Thiếu tá, TS Trần Xuân Thái – Trưởng phòng Quản lý đào tạo; đồng chí Đại úy, ThS Ngô Thanh Nam - Ủy viên thư ký.

     Xuất phát từ yêu cầu đào tạo của nhà trường và dựa trên Chương trình chi tiết học phần Công tác Nghiệp vụ cơ bản trong đấu tranh phòng, chống tội phạm của lực lượng Cảnh sát giao thông được ban hành theo Quyết định số 472/QĐ-T52-QLĐT ngày 24 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V, Khoa Cảnh sát giao thông đường thủy đã giao cho đồng chí Đại úy Thiều Ngọc Tiến làm chủ biên tiến hành biên soạn giáo trình.

     Hội đồng đã nghe chủ biên báo cáo tóm tắt kết kết quả biên soạn giáo trình và các ý kiến nhận xét của các phản biện cũng như các ủy viên hội đồng về những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế của kết quả biên soạn giáo trình.

     Hội đồng thẩm định giáo trình nhất trí, đánh giá cao về bố cục của giáo trình đã bám sát chương trình học phần, nội dung của giáo trình phù hợp với các quy định của pháp luật, văn phong giáo trình rõ ràng, khoa học... bên cạnh đó tập thể tác giả cần chỉnh sửa, bổ sung thêm các ý kiến góp ý của thành viên hội đồng nhằm đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đào tạo bậc trung cấp chuyên nghiệp, chuyên ngành Quản lý trật tự an toàn xã hội trên đường thủy tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V.

     Một số hình ảnh tại buổi nghiệm thu:

nt csgtdt pctp 1

nt csgtdt pctp 2

Bài và ảnh: Khoa CSGT đường thủy

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn