Khai giảng lớp Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ sơ cấp lý luận chính trị cho cán bộ chiến sỹ Công an tỉnh Quảng Nam

     Thực hiện kế hoạch số 539/KH-T52 ngày 07 tháng 10 năm 2019 của Hiệu trưởng trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V về việc mở lớp Bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ sơ cấp lý luận chính trị cho CBCS Công an tỉnh Quảng Nam (BD-CT09-T52), ngày 15/10/2019, Nhà trường đã tổ chức Lễ khai giảng lớp học với sự tham gia học tập của 156 cán bộ chiến sỹ đang công tác tại Công an tỉnh Quảng Nam.

     Lớp học được tổ chức theo chương trình bồi dưỡng bổ sung hoàn thiện kiến thức tương đương trình độ sơ cấp lý luận chính trị ban hành kèm theo Quyết định 698/QĐ-X11-X14 ngày 20/01/2017 Tổng cục Chính trị CAND với 18 chuyên đề bồi dưỡng.

     Qua lớp học giúp các học viên nâng cao nhận thức chính trị, nắm những quan điểm, đường lối cách mạng, sự vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đồng thời góp phần chuẩn hóa trình độ lý luận chính trị, tạo điều kiện cho cán bộ chiến sỹ đảm bảo tiêu chuẩn sơ cấp lý luận chính trị khi xét các chức danh nghiệp vụ trong CAND.

     Một số hình ảnh buổi lễ

LLCT1

LLCT2

LLCT3

LLCT4

LLCT5

LLCT6

Tin, ảnh: Văn Thịnh

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn