Kiểm tra thực tập tốt nghiệp tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế

     Thực hiện Thông tư số 01/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về thực tập tốt nghiệp của học viên các Học viện, trường Công an nhân dân và kế hoạch kiểm tra thực tập tốt nghiệp khóa K6S của nhà trường, ngày 24/5/2019, tại Hội trường Phòng PX01 Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Thiếu tá, TS Nguyễn Công Long, Trưởng khoa Cảnh sát kinh tế, ủy viên Ban Chỉ đạo thực tập tốt nghiệp Khóa K6S đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức kiểm tra tình hình thực tập tốt nghiệp của học viên Khóa K6S tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

     Tham dự kiểm tra thực tập có sự tham dự của đồng chí Thiếu tá Nguyễn Trịnh Ngọc Xuân, Phó trưởng Phòng PX01, đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị có học viên thực tập tốt nghiệp, cán bộ hướng dẫn thực tập, cán bộ theo dõi công tác thực tập tốt nghiệp của Phòng PX01 và các học viên thực tập tốt nghiệp tại Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

kttt tth 1

Quang cảnh buổi kiểm tra thực tập tốt nghiệp

     Mục đích của buổi kiểm tra thực tập tốt nghiệp nhằm giúp nhà trường, Công an địa phương nắm tình hình thực hiện kế hoạch tổ chức thực tập tốt nghiệp, những chỉ tiêu thực tập tốt nghiệp đã thực hiện, xác định và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình học viên thực tập tốt nghiệp.

kttt tth 2

Đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị có học viên thực tập phát biểu

     Tại buổi kiểm tra thực tập, đồng chí Nguyễn Cao Sang, đại diện đoàn thực tập của học viên báo cáo tình hình, kết qủa đạt được trong thực hiện các nội dung thực tập tại địa phương, nêu lên một số kiến nghị với địa phương, nhà trường trong thời gian tới. Đại diện lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị có học viên thực tập và cán bộ hướng dẫn đã tham gia phát biểu ý kiến, nhận xét về quá trình chấp hành điều lệnh, nội quy, quy định của địa phương nơi thực tập, đánh giá tinh thần, trách nhiệm, năng lực công tác và những chỉ tiêu thực tập tốt nghiệp học viên đã thực hiện. Để nắm tình hình, kết quả học viên thực tập, đồng chí Thiếu tá Nguyễn Công Long đã kiểm tra việc ghi chép sổ tay thực tập của học viên.

kttt tth 3

Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Công Long kiểm tra sổ thực tập tốt nghiệp của học viên

     Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Trịnh Ngọc Xuân đại diện Phòng PX01 Công an tỉnh đã phát biểu, quán triệt học viên một số vấn đề có liên quan trong quá trình học viên thực tập tại Công an tỉnh.

     Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Công Long phát biểu, gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Phòng PX01 và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp tốt với nhà trường tổ chức thành công đợt kiểm tra thực tập tốt nghiệp. Đồng chí mong muốn trong thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, các cán bộ hướng dẫn để học viên hoàn thành các nội dung trong kế hoạch thực tập. Đồng chí cũng yêu cầu học viên tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu thực tập đề ra trong kế hoạch, chủ động trao đổi, xin ý kiến của cán bộ hướng dẫn về những vấn đề còn vướng mắc, thực hiện tốt chế độ điều lệnh Công an nhân dân, coi trọng lễ tiết, tác phong, ứng xử với cán bộ và nhân dân, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm trong công tác. Đồng chí đề nghị các trưởng, phó đoàn và các đồng chí tổ trưởng, tổ phó các tổ thực tập thực hiện tốt chế độ báo cáo theo quy định.

kttt tth 4

Học viên chụp hình lưu niệm

Tin, ảnh: Khoa CSKT

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn