Tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

     Sáng ngày 20/5, tại Hội trường 200 chỗ (N14), Đảng ủy Trường Trung cấp CSND V đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên nghe giới thiệu chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" thông qua đĩa DVD ghi hình buổi giới thiệu chuyên đề tại Hội nghị học tập chuyên đề năm 2019 do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức (Đĩa DVD do Cục Công tác Đảng và công tác Chính trị CAND cung cấp).

PTS 1

     Tới dự buổi nghe giới thiệu chuyên đề năm 2019 có các đồng chí: Thượng tá Bùi Nghi Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường; đồng chí Đại tá Trần Đình Trung - Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị, đoàn thể cùng toàn thể cán bộ, đảng viên trong Nhà trường tham dự.

     Thông qua đĩa DVD ghi hình toàn cảnh buổi giới thiệu chuyên đề năm 2019 do Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức, toàn thể cán bộ, đảng viên đã được nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo – nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh giới thiệu những nội dung cơ bản của chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; phân tích, làm rõ các nhiệm vụ mà các cấp ủy đảng, chính quyền, các địa phương, cơ quan, đơn vị; cán bộ, đảng viên, nhất là đối với người đứng đầu cần phải thực hiện trong thời gian tới để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chuyên đề 2019 đạt hiệu quả thiết thực.

PTS 2

     Kết thúc buổi nghe giới thiệu chuyên đề năm 2019, đồng chí Thượng tá Bùi Nghi Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường đề nghị các chi bộ, đơn vị trực thuộc tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 theo Kế hoạch số 107-KH/ĐUCA ngày 27/12/2018 của Đảng ủy Công an Trung ương và Kế hoạch số 835-KH/ĐU(T52) ngày 18/02/2019 của Đảng ủy Trường Trung cấp CSND V; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về nội dung chuyên đề năm 2019 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 04 của Bộ Công an về đổi mới, nâng cao chất lượng phong trào "CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy" và Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Bên cạnh đó, đồng chí cũng yêu cầu 100% cán bộ, đảng viên phải viết bài thu hoạch và cam kết thực hiện nghiêm túc việc học tập chuyên đề năm 2019 về "Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân; phát huy dân chủ; chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Tin, ảnh: Văn Chiến

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn