Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V tổ chức kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực năm 2019 đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên

     Nhằm nâng cao ý thức rèn luyện thể thao, tăng cường sức khỏe cho cán bộ, chiến sỹ, từ ngày 16/4/2019 đến ngày 22/4/2019 Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V đã tổ chức kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực năm 2019 đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường. Kết quả kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của cán bộ, giáo viên, công nhân viên.

     Đối tượng kiểm tra là toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường có độ tuổi từ 18 tuổi đến 50 tuổi đối với nam và từ 18 tuổi đến 45 tuổi đối với nữ gồm các nội dung:

     - Nam kiểm tra bốn nội dung gồm chạy 100m, chạy 1.500m, co tay xà đơn (hoặc chống đẩy tại chỗ), bật xa tại chỗ;

     - Nữ kiểm tra ba nội dung gồm chạy 100m, chạy 800m và bật xa tại chỗ.

     Công tác kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực của cán bộ, giáo viên, công nhân viên là hoạt động thường niên nhằm kiểm tra thể lực của các tập thể, cá nhân có đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Công an. Đồng thời đây cũng là hoạt động thiết thực, góp phần đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại", và phong trào "Khỏe để lập nghiệp và giữ nước" trong Công an nhân dân. Bên cạnh đó, đây cũng là hoạt động có ý nghĩa tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của cán bộ, chiến sỹ, thông qua đó khuyến khích, động viên, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ tích cực rèn luyện, phấn đấu để đáp ứng tốt nhất sức khỏe phục vụ công tác, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

     Một số hình ảnh về đợt kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thể lực năm 2019 tại Trường

chiensikhoe20191

chiensikhoe20194

chiensikhoe20192

chiensikhoe20195

chiensikhoe20196

chiensikhoe20197

chiensikhoe20198

chiensikhoe20199

chiensikhoe201910

Tin, ảnh: Hoài Nhi – Bộ Môn QS,VT,TDTT.

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn