Ảnh Lễ xuất quân chương trình học làm chiến sỹ công an năm 2017

IMG 201

Lễ xuất quân chương trình học làm chiến sỹ công an năm 2017

IMG 0399

IMG 0405

Tiếp nhận học viên, biên chế đơn vị

IMG 0418

Cán bộ quản lý gặp gỡ, hướng dẫn cho học viên

IMG 0436

Đ/c Lê Văn Đạt - Phó trưởng Phòng xây dựng lực lượng giới thiệu 6 điều Bác Hồ dạy,
5 lời thề, 10 điều kỷ luật đối với Công an nhân dân

IMG 0457

Các học viên được hướng dẫn và thực hiện việc gấp xếp nội vụ

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn