Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Nhà trường và Địa phương góp phần xây dựng “Phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” cho cán bộ, học viên Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân V

     Thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XII) về "Tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ"; Chỉ thị 07-CT/BCA-X11 ngày 26/10/2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới; Kế hoạch số 337/KH-BCA-X11 ngày 19/12/2016 của Bộ Công an về tổ chức Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Ngày 17/02/2017 Trường Trung cấp CSND V tổ chức Lễ phát động hưởng ứng thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ". Đây là cuộc vận động mang ý nghĩa giáo dục chính trị tư tưởng, tính thực tiễn rất sâu sắc, nhất là ở thời điểm lực lượng Công an nhân dân đang nỗ lực đẩy mạnh thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết TW4 (Khóa XII) của Đảng. Nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, thời gian qua, Trường Trung cấp CSND V chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường giáo dục, nâng cao bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nhận thức cho học viên về tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương, của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền, đấu tranh với các luận điểm sai trái của các thế lực thù địch bằng nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục như: tổ chức báo cáo chuyên đề về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tổ chức Hội chợ xuân vì người nghèo... Tổ chức sâu rộng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hoạt động giáo dục truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, dân tộc và của lực lượng CAND; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, chấn chỉnh tư thế, lễ tiết, tác phong, tinh thần trách nhiệm; xây dựng phẩm chất đạo đức, lối sống cho học viên... Bên cạnh đó, nhà trường cũng chú trọng tăng cường hợp tác với các đơn vị, địa phương trong các mặt hoạt động như: công tác bảo vệ an ninh trật tự, giáo dục đào tạo, tổ chức các phong trào, các hoạt động tình nguyện... Qua đó tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong xây dựng và nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống; tư thế, lễ tiết, tác phong, ứng xử văn minh, lịch sự; tinh thần, trách nhiệm, ý thức tự giác thực hiện nhiệm vụ của cán bộ và học viên nhà trường, góp phần xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới.

ph ntdp blnv 1

Trường Trung cấp CSND V tổ chức Lễ phát động Cuộc vận động
"Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ"

     Trường Trung cấp CSND V (tiền thân là Trường Trung cấp CSGT) đóng quân trên địa bàn huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Trong những năm qua nhà trường luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành đoàn thể địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; của Công an các đơn vị, địa phương ở khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Để có được điều đó, chính là nhờ thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp với các đơn vị, địa phương, cụ thể:

1. Trong công tác bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Nhà trường và Công an tỉnh Quảng Nam đã xây dựng Quy chế phối hợp công tác đảm bảo ANTT. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng để hai đơn vị tăng cường các quan hệ, hợp tác giúp đỡ lẫn nhau trong công tác. Thực hiện Quy chế phối hợp thời gian qua, nhà trường đã thường xuyên trao đổi thông tin thông suốt với các cấp của Công an tỉnh, phục vụ tốt công tác nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề phức tạp liên quan đến ANTT tại khu vực Trường đóng quân.

- Tại Tuần lễ cấp cao APEC năm 2017 vừa qua, nhà trường đã tăng cường cho Công an thành phố Đà Nẵng 350 học viên khóa K5S để tham gia giữ gìn an ninh trật tự, góp phần xây dựng hình ảnh một Việt Nam "An toàn, thân thiện, hấp dẫn" và hình ảnh đẹp của lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, văn minh trong mắt bạn bè quốc tế.

ph ntdp blnv 2

Trường Trung cấp CSND V tổ chức Lễ xuất quân tham gia giữ gìn ANTT trong Tuần lễ cấp cao APEC 2017

- Cũng trong năm 2017, các đơn vị chức năng của nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tổ chức 15 lượt tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với hơn 1.343 người dân tham dự, qua đó đã vận động nhân dân tích cực phát hiện, cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động vi phạm pháp luật và thông tin phản ánh về cán bộ, học viên của nhà trường có liên quan đến ANTT. Đoàn Thanh niên đã tổ chức được 25 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho quần chúng nhân dân và học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên địa bàn huyện Thăng Bình, Bắc Trà My, Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế thu hút trên 3.000 lượt người tham gia. Các hoạt động tuyên truyền này đã mang lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ CAND trong mắt người dân và học sinh, được chính quyền và nhân dân yêu mến, tin tưởng.

- Phối hợp với đài phát thanh truyền hình Quảng Nam đã đăng tải 11 tin, 05 phóng sự trên chuyên mục "An ninh Quảng Nam" và các báo đài tuyên truyền về các hoạt động giảng dạy, hội nghị, hội thảo, các hoạt động xã hội, tình nguyện của Trường nhằm phản ánh kịp thời các hoạt động và góp phần quảng bá hình ảnh tốt đẹp của nhà trường.

2) Trong công tác giáo dục đào tạo

- Đối với hoạt động tổ chức đào tạo: đã và đang tổ chức đào tạo 06 khóa học viên trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy, 05 lớp đào tạo trung cấp chuyên nghiệp cho Trưởng Công an cấp xã; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt cho cán bộ chưa đào tạo chuyên ngành cho Công an tỉnh các tỉnh khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Cho đến nay, đã đào tạo, cấp bằng 4 khóa đào tạo trung cấp hệ chính quy, bồi dưỡng cấp chứng chỉ cho 20 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành CSGT đường bộ, đường sắt, góp phần bổ sung nguồn nhân lực có chất lượng cho Công an các đơn vị, địa phương.

Hàng năm nhà trường đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức hoạt động thực tế chính trị - xã hội cho học viên ở địa bàn các xã, thị trấn tại các huyện có điều kiện kinh tế - xã hội gặp nhiều khó khăn của các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và Thừa Thiên Huế với phương châm 3 cùng "cùng ăn, cùng ở, cùng làm" với nhân dân, qua đó học viên có điều kiện tiếp cận đời sống kinh tế, chính trị, xã hội tại địa phương, có cơ hội để trải nghiệm nghề nghiệp, tích lũy vốn kiến thức bổ ích phục vụ công tác. Các đơn vị chức năng của nhà trường đã chủ động phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an các đơn vị, địa phương để tạo điều kiện tổ chức cho học viên đến tham quan, tọa đàm, học hỏi kinh nghiệm thực tiễn, thực tập tốt nghiệp. Hoạt động này bước đầu đã mang lại những hiệu quả thiết thực, giúp cán bộ, học viên liên hệ, tiếp cận được tình hình thực tiễn ở địa phương.

- Phối hợp với Công an các đơn vị, đại phương, đặc biệt là Công an tỉnh Quảng Nam và Công an thành phố Đà Nẵng nhằm tạo điều kiện cho giáo viên tiếp cận thực tiễn thông qua các hoạt động nghiên cứu thực tế, luân chuyển giáo viên nghiệp vụ có thời hạn đến địa phương... Đồng thời cung cấp cho nhà trường hệ thống thông tin, số liệu, tài liệu về tình hình tội phạm và thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm tại địa phương thông qua các báo sơ kết, tổng kết, báo cáo chuyên đề nghiệp vụ, các báo cáo chuyên án, vụ án, các phim ảnh, phóng sự và nhiều tài liệu thực tiễn khác. Từ việc tiếp cận và thu thập nguồn tài liệu thực tế giúp nhà trường xác định đúng đắn mục tiêu đào tạo, cập nhật hệ thống chương trình, giáo trình; giúp đội ngũ giáo viên thực hiện tốt các nhiệm vụ khoa học, các luận án tiến sĩ, luận văn thạc sĩ, cập nhật kiến thức thực tiễn vào bài giảng.

- Trong hoạt hoạt động nghiên cứu khoa học: Nhà trường đã phối hợp với Sở KH và CN tỉnh Quảng Nam tổ chức nghiên cứu thành công 01 đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh; phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ nghiên cứu thành công 30 đề tài khoa học và công nghệ cấp cơ sở và nhiều đề tài luận văn thạc sĩ, bài báo khoa học. Đây là những công trình khoa học giá trị và ý nghĩa thực tiễn sâu sắc. Ngoài ra, để rút kinh nghiệm trong các mặt công tác, nhà trường đã phối hợp với Công an các đơn vị địa phương tổ chức thành công nhiều hội nghị, hội thảo khoa học như: Hội nghị "Sơ kết, rút kinh nghiệm về công tác luân chuyển giáo viên có thời hạn"; hội thảo "Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các tỉnh thành phố phụ cận. Những vấn đề đặt ra đối với đào tạo học viên chuyên ngành"; Hội thảo "Nâng cao hiệu quả công tác quản lý giáo dục học viên ngoài giờ lên lớp"...

- Để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, thời gian quan Công an các đơn vị, địa phương đã cử hàng chục lượt lãnh đạo, cán bộ có kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đến hội thảo, góp ý, nghiệm thu hệ thống chương trình, giáo trình và tài liệu dạy học; báo cáo thực tế môn học, báo cáo chuyên đề nghiệp vụ cho giáo viên và học viên nhà trường... Có thể nói, hoạt động ngày càng đi vào chiều sâu, giúp nhà trường cập nhật kịp thời tình hình thực tiễn công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bổ sung, hoàn thiện lý luận nghiệp vụ của ngành, tạo ra những giờ học sôi động, mang nhiều hơi thở thực tiễn.

ph ntdp blnv 3

Đồng chí Trung tá Huỳnh Tấn Mời – Phó trưởng phòng PC49 Quảng Nam báo cáo thực tế cho học viên

3) Trong tổ chức các hoạt động xã hội, tình nguyện

- Đẩy mạnh phong trào tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, nêu cao tinh thần tương thân, tương ái. Thời gian qua phong trào thanh niên tình nguyện chung sức cùng cộng đồng, các hoạt động xã hội, tình nguyện của các đoàn thể đã mang lại nhiều kết quả: Đã phối hợp với Hội chữ thập đỏ huyện Thăng Bình tổ chức cho đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu nhân đạo; vận động quyên góp và tặng hàng trăm suất quà cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Bính Thân 2017, góp phần chia sẻ những khó khăn, giúp những gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một cái tết no ấm. Bên cạnh đó, có trên 50 lượt gia đình khó khăn được các Chi đoàn cơ sở trực thuộc thăm và tặng quà, tổng kinh phí gần 30.000.000 đồng; trao tặng 30 suất quà, mỗi suất 500.000 đồng cho các em học sinh đang học tập tại trường nội trú Nam Trà My tỉnh Quảng Nam.

- Với tinh thần tương thân, tương ái, thời gian qua các đơn vị chức năng, các tổ chức đoàn thể của nhà trường luôn tích cực tổ chức các hoạt động xã hội, tình nguyện trên địa bàn trường đóng quân: Bệnh xá thuộc Phòng Hậu cần thường xuyên tổ chức khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân ở các huyện miền núi của tỉnh Quảng Nam; Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Công đoàn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, động viên và phát quà cho những hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các tỉnh lân cận; thường xuyên tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ em mồ côi ở Làng Hòa Bình, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh...

ph ntdp blnv 4

Ban Giám hiệu, Đoàn thanh niên thăm và tặng quà các gia đình bị ảnh hưởng do bão, lụt tại huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam

- Hàng năm, nhà trường đều tổ chức Hội chợ xuân "Tết vì người nghèo" nhằm quên góp để hỗ trợ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Thăng Bình, giúp họ có cái Tết thêm đầm ấm; tổ chức quên góp để ủng hộ đồng bào vùng lũ lụt...; phối hợp với chính quyền địa phương giúp người dân phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

ph ntdp blnv 5

Thông qua các hoạt động xã hội, tình nguyện đã giúp cán bộ và học viên nhà trường có điều kiện nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đồng cảm và thấu hiểu với những khó khăn và vất vả của người dân, đồng thời đưa hình ảnh người chiến sĩ CAND đến gần hơn đối với nhân dân trên địa bàn trường đóng quân.

Từ những kết quả đạt được trong công tác phối hợp giữa nhà trường và địa phương trong thời gian qua, chúng ta có thể khẳng định được vị trí và tầm quan trọng của mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường và địa phương. Giúp cán bộ, học viên nhà trường củng cố nhận thức, có điều kiện so sánh, đối chiếu giữa lý luận và thực tiễn; xây dựng hình ảnh đẹp về người Công an với nhân dân, tạo niềm tin vững chắc của nhân dân vào Đảng, vào chính quyền và lực lượng CAND. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được công tác phối hợp giữa nhà trường và địa phương trong thời gian qua vẫn còn bộc lộ một số hạn chế, thiếu sót nhất định như: nhận thức của một bộ phận cán bộ, học viên về vị trí, tầm quan trọng của công tác phối hợp giữa nhà trường và địa phương chưa đầy đủ; số lượng đơn vị ký kết, triển khai quy chế phối hợp chưa nhiều (mới chỉ có Công an tỉnh Quảng Nam); việc giao ban định kỳ giữa các đơn vị đôi lúc chưa kịp thời; việc giao lưu kết nghĩa giữa các đơn vị chức năng của nhà trường với Công an các đơn vị, địa phương chưa nhiều; công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát bảo đảm ANTT khu vực xung quanh Trường đóng quân chưa thực hiện thường xuyên.

Từ những kết quả đạt được và những thiếu sót trong công tác phối hợp giữa nhà trường và địa phương trong thời gian qua. Để quan hệ phối hợp giữa nhà trường và địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Đồng thời thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ" theo kế hoạch đề ra, thời gian tới theo tác giả nhà trường cần thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, học viên về vị trí, tầm quan trọng của hoạt động hợp tác giữa nhà trường với địa phương. Xuất phát từ những kết quả đã đạt được cũng như vai trò của công tác thực tiễn, các hoạt động xã hội, tình nguyện trong công tác xây dựng lực lượng CAND nói chung, xây dựng phong cách, bản lĩnh người cán bộ, chiến sĩ CAND nói riêng, nhà trường cần quán triệt để cán bộ, học viên nâng cao nhận thức trong hoạt động phối hợp; nắm vững quy chế phối hợp giữa nhà trường và Công an tỉnh. Trên cơ sở đó, các đơn vị chức năng của nhà trường cần tích cực tổ chức hoạt động giao lưu, kết nghĩa, ký kết các quy chế hợp tác với Công an các đơn vị, địa phương nhằm trao đổi thông tin để phục vụ cho công tác chuyên môn.

Thứ hai, nâng cao hiệu quả và đa dạng hóa các hình thức phối hợp trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Nhà trường cần tăng cường hợp tác và đa dạng hóa các hình thức phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương nhằm tạo điều kiện để giáo viên và học viên tham gia nghiên cứu thực tế, thực tập tốt nghiệp để thu thập thông tin, tài liệu phục vụ cho hoạt động nghiên cứu, giảng dạy và học tập; phối hợp để Công an địa phương cử lãnh đạo, cán bộ có kinh nghiệm đến báo cáo thực tế chuyên đề nghiệp vụ, chuyên án, vụ án, công tác phòng cháy chữa cháy cho giáo viên, học viên nhà trường; phối hợp để cán bộ Công an các địa phương tham gia hoạt động biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học và nghiên cứu khoa học. Hàng năm, nhà trường cần phối hợp tốt với chính quyền địa phương các tỉnh lân cận nhằm tổ chức hoạt động thực tế chính trị - xã hội thiết thực và có hiệu quả. Tổ chức tốt hoạt động chính trị - xã hội sẽ rèn luyện cho cán bộ, học viên phong cách bản lĩnh trong lao động, trong ý thức chấp hành kỷ luật; rèn luyện phong cách trong quan hệ và sinh hoạt cộng đồng; rèn luyện phong cách nhân văn, vì nhân dân phục vụ...

Thứ ba, thường xuyên giáo dục lý tưởng cách mạng cho cán bộ, học viên; duy trì tốt mối quan hệ với chính quyền và công an các đơn vị địa phương trong tổ chức các hoạt động xã hội, tình nguyện. Trong điều kiện nhà trường đóng quân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, mảnh đất anh hùng, với những người dân dũng cảm, kiên cường, trong chiến tranh đã chịu biết bao đau thương, mất mát nhưng cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn và thường xuyên phải chịu nhiều tổn thất nặng nề do thiên tai gây ra. Chính vì vậy, việc giáo dục chính trị, lý tưởng cách mạng cho đội ngũ giáo viên, công nhân viên và học viên nhà trường đang công tác, học tập trên quê hương "xứ Quảng" phải không ngừng nỗ lực, vượt qua gian khổ, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần tô thắm thêm truyền thống mảnh đất anh hùng. Cán bộ, giáo viên nhà trường cần có sự hỗ trợ, chia sẻ trước những khó khăn, vất vả của chính quyền và người dân địa phương. Thường xuyên duy trì mối quan hệ với các đơn vị, địa phương và nhân dân nơi đóng quân, đảm bảo công tác an ninh trật tự, xây dựng môi trường trong sạch, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của nhà trường.

Thứ tư, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn Trường đóng quân. Nhà trường cần phối hợp với chính quyền và Công an các đơn vị địa phương tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, ngoài phạm vi tuyên truyền pháp luật giao thông, cần tập trung vào tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường, phòng chống tệ nạn ma túy, tội phạm hình sự khác. Việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật sẽ giúp người dân hiểu và nắm bắt được các quy định của pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tham gia công tác giữ gìn ANTT. Mặt khác các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật sẽ để lại ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh người chiến sĩ CAND trong mắt quần chúng, được chính quyền và nhân dân yêu mến, tin tưởng. Đồng thời giúp cán bộ, học viên nhà trường rèn luyện bản lĩnh phong cách trong công tác, trong quan hệ và sinh hoạt cộng đồng.

Thứ năm, tích cực phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức các hoạt động tuần tra, kiểm soát góp phần bảo đảm ANTT khu vực xung quanh Trường đóng quân. Phối hợp tuần tra, kiểm soát xung quanh khu vực Trường đóng quân là một nhiệm vụ được quy định trong Quy chế phối hợp đã được nhà trường ký kết với Công an tỉnh Quảng Nam, tuy nhiên thời gian qua nhiệm vụ này chưa được tổ chức thường xuyên và hiệu quả mang lại chưa cao. Do đó, thời gian tới, nhà trường và Công an tỉnh cần có kế hoạch tổ chức công tác tuần tra, kiểm soát ở khu vực Trường đóng quân vào ban đêm và các ngày cuối tuần để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm TTATXH, vi phạm luật giao thông, đảm bảo ANTT ở khu vực Trường đóng quân. Bên cạnh đó, tham gia công tác tuần tra, kiểm soát sẽ giúp cán bộ, học viên nhà trường có cơ hội tiếp cận, học tập thực tế, góp phần rèn luyện phong cách bản lĩnh trong công tác, chiến đấu.

Tá Chung - QLĐT

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn