Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo mật tài liệu dạy học tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V

     Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến việc giáo dục cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia bảo vệ, giữ gìn bí mật của Đảng, Nhà nước và của cách mạng. Trong nhiều bài viết, bài nói với cán bộ, đảng viên, quân đội, công an và nhân dân, Người phân tích, chỉ bảo, dặn dò việc giữ bí mật của Đảng, của cách mạng và của Nhà nước... Người đã viết riêng bốn bài về chủ đề này, đó là: Giữ bí mật (1948), Phải giữ bí mật (1950), Giữ bí mật (1952) và Phải giữ bí mật của Nhà nước (1956).

     Trong nhiều năm qua, thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước (năm 2000), Nghị định số 33/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết việc thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước và Thông tư số 12/2002/TT- BCA(A11), ngày 13-9-2002 của Bộ Công an về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 33/2002/NĐ-CP, ngày 28-3-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh bảo vệ bí mật nhà nước, Trường Trung cấp CSND V luôn quan tâm đến công tác bảo vệ bí mật nhà nước, đặc biệt là bảo mật tài liệu nghiệp vụ phục vụ tốt công tác giáo dục đào tạo của Nhà trường. Việc quản lý giáo trình, đề cương giáo trình, tập bài giảng, tài liệu tham khảo và các loại tài liệu dạy học khác có nội dung mật được tổ chức chặt chẽ. Công tác bảo mật của Nhà trường đã đi vào nến nếp và trở thành ý thức trách nhiệm của từng cán bộ, giáo viên và học viên.

     Tuy nhiên vấn đề bảo mật trong công tác quản lý, sử dụng, khai thác các loại tài liệu, đặc biệt là tài liệu nghiệp vụ vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định như: Ý thức bảo mật nói chung trong cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường chưa cao, vẫn có những biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tảc bảo mật tài liệu dạy học; một số cán bộ, giáo viên, học sinh không chấp hành nghiêm túc quy định bảo mật tài liệu, đưa tài liệu mật in, sao ở các cơ sở photocopy ngoài Trường; việc quản lý một số bản thảo giáo trình, đề cương giáo trình, tài liệu dạy học, hồ sơ bài giảng... có nội dung mật không chặt chẽ, chưa thực hiện đúng quy trình bảo mật (chưa được đóng dấu mật, chưa vào sổ theo dõi, quản lý...); chưa xây dựng hướng dẫn cụ thể về công tác bảo mật tài liệu dạy học trong nhà trường (mức độ mật, cách thức quản lý, sử dụng đối với từng loại tài liệu)...

     Trên cơ sở thực trạng những vấn đề có liên quan đến công tác bảo mật tài liệu dạy học tại nhà trường nói trên, để thực hiện tốt hơn công tác bảo mật tài liệu dạy học cần tập trung một số giải pháp sau:

      Một là, tiếp tục giáo dục nâng cao ý thức cảnh giác, giữ gìn bí mật cho cán bộ, giáo viên và học viên trong điều kiện hòa bình, hợp tác, hội nhập quốc tế. Đây là biện pháp hàng đầu để giữ bí mật theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong chiến tranh, việc để lộ, lọt bí mật (địa điểm huấn luyện, đào tạo, đóng quân, thời gian, tuyến vận chuyển, hành quân,...) thường gây hậu quả nghiêm trọng, tức thời bị địch đánh phá... nên việc tuyên truyền, giáo dục ý thức cảnh giác, giữ bí mật dễ được cán bộ, giáo viên, học viên tiếp nhận và trở thành ý thức thường trực trong mỗi người. Trong điều kiện hòa bình, xây dựng đất nước hiện nay, việc để mất, lộ, lọt bí mật nhà nước nhiều khi khó nhận thấy hậu quả trực tiếp, tức thì. Do đó, tâm lý chủ quan, mất cảnh giác để lộ, lọt bí mật dễ nảy sinh ở một bộ phận cán bộ, giáo viên, học viên. Ngoài ra, do tác động của kinh tế thị trường, bí mật nhà nước cũng có thể bị trao đổi, mua bán vì mục đích vụ lợi. Việc giáo dục ý thức bảo mật cần được tiến hành thường xuyên trong các buổi giao ban, sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt chi bộ của các bộ môn, khoa, phòng chức năng và các đơn vị, học viên. Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm chính trong công tác giáo dục, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ, học viên thuộc đơn vị mình ý thức bảo vệ bí mật nhà nước. Khẩn trương xây dựng và thực hiện nghiêm Quy chế bảo mật của Trường; đưa nội dung giáo dục ý thức bảo mật vào chương trình truyền thanh nội bộ, nội san Đoàn thanh niên...

     Hai là, huấn luyện kỹ năng bảo vệ tài liệu mật cho cán bộ, giáo viên và học viên. Trong điều kiện công nghệ số hóa thông tin, sự bùng nổ mạnh mẽ của internet có dây và không dây, máy tính điện tử và thiết bị lưu trữ thông tin ngày càng phổ biến, việc lưu trữ, chia sẻ thông tin trở nên hết sức đơn giản, thuận tiện. Đi kèm với lợi ích trên, nguy cơ để mất, lộ, lọt bí mật cũng lớn hơn bao giờ hết. Nếu soạn thảo tài liệu mật trên máy tính kết nối internet mà không cài đặt phần mềm chống virus và các phần mềm độc hại khác, hoặc có cài nhưng không cập nhật thường xuyên, không có tường lửa bảo vệ,... thì nguy cơ để mất, lộ, lọt tài liệu là vô cùng lớn. Trong khi đó, nhiều cán bộ, giáo viên và học viên lại chưa có những kỹ năng cơ bản về bảo mật đó. Bởi vậy, cần tổ chức huấn luyện các kỹ năng, thủ thuật bảo mật thông tin trên máy tính có kết nối hoặc không kết nối internet, biết cài đặt và cập nhật thường xuyên chương trình chống virus và các phần mềm độc hại; biết cài đặt mật khẩu (với các ký tự, đủ độ dài và định kỳ thay đổi) cho các file tài liệu mật,...

     Ba là, khẩn trương ban hành và cụ thể hóa Quy chế bảo mật thành các quy trình bảo mật cụ thể ở các khâu liên quan đến việc soạn thảo, lưu trữ, in ấn, nhân bản, sử dụng tài liệu mật, kịp thời bịt kín những kẽ hở có thể dẫn đến mất, lộ, lọt tài liệu mật. Các tài liệu được xác định là bí mật cần đóng dấu "Mật" hoặc "Tài liệu mật", ghi rõ "Lưu hành nội bộ" (trong phạm vi nào). Ở một số khâu như nghiệm thu giáo trình, đề cương giáo trình, tập bài giảng, đề tài khoa học nghiệp vụ,... nên có quy định cụ thể về việc thu hồi, tiêu hủy các bản thảo, ở khâu thanh lý máy tính cũ của các khoa, bộ môn nghiệp vụ và các đơn vị soạn thảo, lưu trữ tài liệu mật khác... cần có quy định bắt buộc phải xử lý ổ cứng máy tính bằng các phần mềm xóa chuyên dụng hoặc hủy về mặt vật lý (đập bẹp, nghiền nát) các ổ cứng để tránh các đối tượng bên ngoài dùng các phần mềm khôi phục lại những file dữ liệu đã xóa giản đơn. Đối với một số tài liệu cần thiết phải gửi qua đường internet thì cần quy định: Phải mã hóa và cài đặt mật khẩu đúng cách để bảo vệ tài liệu tránh đặt tên tài liệu gây sự tò mò của các đối tượng khác.

     Bốn là, định kỳ kiểm tra, sơ kết, tổng kết công tác bảo mật của Trường; khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích bảo mật, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành Quy chế bảo mật, để mất, lộ, lọt tài liệu mật của Nhà nước, của Trường, coi đây là một tiêu chí để đánh giá, phân loại đảng viên, đoàn viên thời hạn sáu tháng và một năm; là tiêu chí để xét khen thưởng chi bộ, đảng viên, đoàn viên thường xuyên và đột xuất.

     Năm là, Nhà trường cần thường xuyên phối hợp với công an địa phương làm tốt công tác vận động quần chúng, nắm tình hình địa bàn xung quanh Trường nhằm phát hiện, ngăn ngừa các hành vi làm lộ, lọt bí mật từ Trường ra ngoài như: bỏ quên, sao chụp, photocopy các tài liệu thuộc danh mục mật của ngành Công an.

Thiếu tá, TS Trần Xuân Thái

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn