Trường trung cấp Cảnh sát nhân dân V chặng đường phát triển trong tương lai

Ngày 09/8/2010, Bộ trưởng Bộ Công an đã kí quyết định số 3177/QĐ-BCA về việc thành lập Trường Trung cấp CSGT. Ngày đầu thành lập, trong điều kiện khó khăn tưởng chừng như không thể vượt qua được, nhưng bằng sự nỗ lực, cố gắng, dưới sự lãnh đạo sâu sát, quyết liệt của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, lãnh đạo các đơn vị; toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên, học viên toàn trường hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo, đạt được nhiều thành công, tạo nền tảng vững chắc cho quá trình phát triển đi lên của Nhà trường. Chỉ với 9 cán bộ, trụ sở làm việc phải đi thuê của dân nhưng để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ giáo dục được giao trong từng giai đoạn, Nhà trường đã tập trung hoàn thành chương trình đào tạo, xây dựng các điều kiện đảm bảo; báo cáo và được lãnh đạo Bộ Công an đồng ý mở rộng chuyên ngành đào tạo trong từng năm, cụ thể:

- Năm học 2012 - 2013 Nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo 02 chuyên ngành: Quản lý trật tự an toàn giao thông đường bộ-đường sắt và Quản lý trật tự an toàn giao thông đường thủy.

- Năm học 2013 - 2014 Nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo thêm 03 chuyên ngành: Trinh sát phòng chống tội phạm ma túy, Trinh sát phòng chống tội phạm hình sự và Cảnh sát Khu vực.

- Năm học 2014 - 2015 Nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo thêm 04 chuyên ngành: Trinh sát phòng chống tội phạm kinh tế, Trinh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an phụ trách xã về an ninh trật tự; Bảo vệ và khám nghiệm hiện trường.

Như vậy, kể từ năm học 2014 - 2015, Nhà trường đã phát triển thành một trường đa ngành, đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy cho địa bàn 13 tỉnh miền Trung-Tây Nguyên và đào tạo Cảnh sát đường thủy cho các địa phương trong toàn quốc.

thay

     Với quyết tâm và có lộ trình hợp lý, Nhà trường đã chú trọng tổng thể các hoạt động để đáp ứng cho sự phát triển của một trường đa ngành. Từ hệ thống cơ sở vật chất, giáo trình tài liệu, chương trình đào tạo đến đội ngũ giáo viên, cán bộ tham mưu, nhân viên phục vụ... đều được xây dựng một cách tổng thể, khoa học. Nhà trường đã từng bước triển khai thực hiện Đề án xây dựng, phát triển nhà trường và 5 chương trình công tác trong các lĩnh vực định hướng đến năm 2020.

     Đội ngũ Giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục hiện đã có bước chuyển rõ nét về số lượng và chất lượng. Hiện nay với số lượng 160 đồng chí, trong đó có 7 nghiên cứu sinh; 41 Thạc sỹ và 21 đang học cao học; 5 giáo viên, huấn luyện viên cao cấp; 11 giáo viên chính trung cấp chuyên nghiệp; 84 giáo viên, huấn luyện viên trung cấp chuyên nghiệp; 04 giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, hàng chục giáo viên dạy giỏi cấp Trường, Khoa, Bộ môn. Nhìn chung chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục, giáo viên đủ về số lượng, đạt chuẩn về chất lượng, đủ điều kiện giảng dạy theo nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

     Nhà trường đã, đang tổ chức đào tạo 04 khóa học viên với tổng số 2632 học viên; tổ chức 17 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát giao thông cho 1766 đồng chí thuộc lực lượng CSGT Công an 16 tỉnh miền Trung Tây Nguyên; phối hợp với C64 mở các lớp tập huấn Cảnh sát khu vực, Công an phụ trách xã về an ninh trật tự với hơn 300 học viên. Ngoài ra Nhà trường đang tổ chức đào tạo 03 lớp Trưởng Công an xã tại Công an các tỉnh Đắc Lắc, Khánh Hòa, Gia Lai với 280 học viên. Trong giáo dục đào tạo, Nhà trường thường xuyên chú trọng đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

     Trong nghiên cứu khoa học, Nhà trường đã nghiệm thu 01 nhiệm vụ khoa học cấp tỉnh đạt loại Xuất sắc, 13 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở; đang triển khai thực hiện 01 nhiệm vụ khoa học cấp Bộ; 24 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở. Đã triển khai thực hiện 35 chuyên đề khoa học, 42 bài báo khoa học; đã nghiệm thu 18 công trình sáng kiến và đang triển khai thực hiện 24 công trình sáng kiến; đã tổ chức 08 Hội thảo, Hội nghị khoa học cấp Trường về nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần định hướng đổi mới toàn diện công tác giáo dục đào tạo của Nhà trường theo quan điểm của Nhà nước và Bộ Công an.

     Hệ thống cơ sở vật chất của Nhà trường không ngừng được cải thiện. Từ 02 dãy nhà cấp 4 khi mới thành lập, đến nay Nhà trường đã hoàn thiện 01 dãy nhà 06 tầng, 01 dãy nhà 02 tầng làm nơi làm việc của cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường; 03 dãy nhà 5 tầng phục vụ ăn ở sinh hoạt cho 2.000 học viên. Nhà trường có hệ thống sân vận động, siêu thị mini, khu vực huấn luyện đường thủy; trung tâm đào tạo sát hạch lái xe, trung tâm ngoại ngữ - tin học đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên toàn trường tiến tới đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ, chiến sĩ Công an tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

     Với những thành tích đạt được trong các năm vừa qua, Nhà trường đã được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong 02 năm, Chính phủ tặng cờ thi đua năm học 2014 - 2015; 03 đồng chí là Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND; có nhiều tập thể, cá nhân được Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân tặng Bằng khen, Giấy khen; nhiều đơn vị đơn vị được Cờ thi đua của Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND.

     Năm học 2015 - 2016 diễn ra trong bối cảnh cả nước đang triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Trường đang tập trung mọi điều kiện để đảm bảo thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021. Trong niềm vui chung của đất nước, Nhà trường vinh dự chào đón sự kiện đổi tên thành Trường Trung cấp CSND V theo quyết định số 6498/QĐ-BCA ngày 18/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Công an. Với niềm tin và khí thế mới, cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Trường Trung cấp CSND V quyết tâm thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ sau:

     Một là, thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 13 của Bộ Công an, Nghị quyết 17 của Đảng ủy Công an trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện công tác giáo dục đào tạo trong Công an nhân dân. Thực hiện Đề án xây dựng, phát triển nhà trường định hướng đến năm 2020; hoàn thiện tổ chức bộ máy theo quy mô của Nhà trường, xây dựng và phân công chế độ công tác phù hợp, đúng quy định; phấn đấu xây dựng Trường Trung cấp CSND V phát triển bền vững, chất lượng, hiệu quả.

     Hai là, mở rộng các loại hình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu sử dụng nguồn nhân lực cho Công an các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên; chú trọng việc biên soạn và hoàn thiện hệ thống giáo trình và tài liệu dạy học theo các chuyên ngành đào tạo; thực hiện nghiêm túc chuẩn đầu ra các chuyên ngành đào tạo của Nhà trường; thường xuyên chú ý việc đổi mới phương pháp dạy học, kết hợp phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp dạy học hiện đại. Xây dựng kế hoạch dài hạn để tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng nhằm chuẩn hóa đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường các biện pháp giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm nghề nghiệp, tự học, sáng tạo và ý thức vươn lên của đội ngũ giáo viên.

     Ba là, thực hiện nghiêm túc các quy định của Bộ Công an về quản lý, giáo dục học viên trong các trường Công an nhân dân; xây dựng hoàn chỉnh các nội quy, quy định, các hướng dẫn về công tác quản lý học viên; giữ vững kỷ luật, kỷ cương; tăng cường các biện pháp giáo dục ý thức và tính tự quản của học viên; tăng cường trách nhiệm đội ngũ cán bộ lớp; phân công rõ trách nhiệm giữa các đơn vị trong Nhà trường trong công tác quản lý giáo dục học viên; phấn đấu tỉ lệ sai phạm trong khối học viên ở mức thấp nhất.

     Bốn là, tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, xây dựng đơn vị; hoàn thiện quy chế làm việc, phân công rõ trách nhiệm đảm bảo cơ chế tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; giữ vững đoàn kết nội bộ; chú trọng thực hiện cải cách hành chính, chống tham nhũng, lãng phí; tổ chức triển khai có hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động trong ngành giáo dục và ngành Công an; tiếp tục thực hiện "Cuộc vận động Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" và cuộc vận động "Xây dựng nhà trường kỷ cương, nhà giáo mẫu mực, học viên tích cực"; chăm lo cơ sở vật chất, đời sống tinh thần cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, học viên.

     Năm là, hoàn thành các công trình phục vụ cho nhu cầu đào tạo ngày càng cao của Nhà trường; đầu tư xây dựng hệ thống các phòng học chuyên dùng, phòng thực hành ngoại ngữ, tin học; triển khai xây dựng khu nhà hiệu bộ; khu phức hợp huấn luyện quân sự, thể dục thể thao; khai thác và sử dụng có hiệu quả mạng nội bộ; xây dựng trang thông tin điện tử của trường mạnh, đa dạng và hiệu quả; đầu tư hệ thống tài liệu, tư liệu đầy đủ phục vụ cho việc nghiên cứu học tập của học viên; đáp ứng yêu cầu mạng wifi tại khu vực hội trường, ký túc xá của học viên; nâng cao chất lượng công tác tham mưu phục vụ trên tất cả các lĩnh vực công tác.

     Để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ nói trên, đòi hỏi toàn trường phải tập trung công sức, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm và triển khai thật nghiêm túc các nội dung công việc theo chương trình, kế hoạch đã được xác định. Đồng thời, Nhà trường mong muốn tiếp tục đón nhận nhiều hơn nữa sự giúp đỡ, chỉ đạo của lãnh đạo Bộ, sự giúp đỡ của các Tổng cục, các đơn vị chức năng của Bộ Công an, các trường Công an nhân dân, Công an các đơn vị, địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam, cấp ủy và chính quyền các cấp của huyện Thăng Bình, Quế Sơn về các điều kiện đảm bảo phục vụ công tác dạy và học của Nhà trường.

     Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, sáng tạo, trách nhiệm trong công việc, với niềm tin về sự phát triển vững mạnh của Trường Trung trung cấp CSND V trong tương lai; tôi tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên nhà trường sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

     Sự thay đổi tên của một ngôi trường không chỉ khẳng định tầm vóc, vị thế mới mà đó còn là trách nhiệm, là ý thức của mỗi cán bộ, giáo viên, công nhân viên nhà trường đối với niềm tin của lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, của Cấp ủy và nhân dân khu vực miền Trung – Tây Nguyên trong công tác giáo dục đào tạo của Nhà trường. Khát vọng vươn lên, không ngừng đổi mới, sáng tạo, xứng đáng với niềm tin của lãnh đạo các cấp để Trường Trung cấp CSND V xứng đáng với truyền thống mảnh đất miền Trung anh hùng, nghĩa tình nơi Trường đóng quân.

Tác giả bài viết: Cao Đăng Nuôi

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn