Trao đổi về công tác luân chuyển có thời hạn Giáo viên chuyên ngành Quản lý trật tự an toàn xã hội trên đường thủy tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V

Công tác luân chuyển có thời hạn giáo viên nghiệp vụ là hoạt động quan trọng trong công tác của Nhà trường, là một trong những việc làm đúng đắn, thiết thực và cần được đẩy mạnh. Theo tinh thần Thông tư số 04/2009/QĐ-BCA(X11) ngày 11 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định luân chuyển có thời hạn giáo viên nghiệp vụ các học viện, trường Công an nhân dân đến công tác thực tế tại công an các đơn vị, địa phương, trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân 5 đã đẩy mạnh hoạt động luân chuyển giáo viên. Thông qua hoạt động này giúp cho đội ngũ giáo viên nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng thực hành, đưa kiến thức đang nghiên cứu áp dụng vào hoạt động thực tế, từ hoạt động thực tế đưa "hơi thở" thực tiễn vào bài giảng nhằm làm sinh động bài giảng. Đồng thời, để giáo viên luân chuyển rèn luyện bản lĩnh, mở rộng giao lưu, quảng bá hình ảnh của Nhà trường, của đơn vị công tác thực tiễn.

Xác định tầm quan trong như vậy, trong thời gian qua Nhà trường luôn chú trọng làm tốt công tác luân chuyển, coi đây là một công tác trọng tâm. Cụ thể:

- Năm học 2014-2015 có 6 giáo viên luân chuyển có thời hạn về các đơn vị địa phương (Trong đó, Công an thành phố Đà Nẵng 3 giáo viên, Công an tỉnh Quảng Nam 3 giáo viên).

- Năm học 2015 – 2016 có 9 giáo viên luân chuyển có thời hạn về các đơn vị địa phương ( Trong đó, Công an thành phố Đà Nẵng 3 giáo viên, Công an tỉnh Quảng Nam 6 giáo viên).

- Năm học 2016-2017 có 3 giáo viên luân chuyển có thời hạn về các đơn vị địa phương (Trong đó, Công an thành phố Đà Nẵng 02 giáo viên, Công an tỉnh Quảng Nam 01 giáo viên).

Trong quá trình thực hiện luân chuyển giáo viên đã vận dụng tốt các kiến thức lý luận vào công tác thực tế, 06 giáo viên đã hoàn thành công tác luân chuyển quay về làm công tác giảng dạy. Thời điểm luân chuyển có nhiều giáo viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được công nhận Chiến sĩ thi đua cơ sở, được các cơ quan, ban ngành tặng nhiều lượt giấy khen. Có 03 đồng chí sau khi kết thúc luân chuyển quay về đã được tín nhiệm đảm nhận ở cương vị lãnh đạo cấp Khoa (Trong số giáo viên chuyên ngành Quản lý trật tự an toàn xã hội trên đường thủy có 2/6 giáo viên). Bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình thực hiện công tác luân chuyển có thời hạn giáo viên nghiệp vụ của Nhà trường về công an các đơn vị, địa phương khu vực Miền trung – Tây Nguyên, chủ yếu tại địa bàn tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng cũng gặp phải những thuận lợi, khó khăn nhất định. Đặc biệt, Công tác luân chuyển giáo viên chuyên ngành Quản lý trật tự xã hội trên đường thủy cũng còn những hạn chế nhất định, cụ thể:

- Thuận lợi:

+ Giáo viên luôn nhận được sự động viên, quan tâm giúp đỡ và tạo mọi điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Ban Giám đốc Công an địa phương và Lãnh đạo các đơn vị chức năng có liên quan. Đặc biệt, sự giúp đỡ tận tình, chu đáo của đơn vị nơi giáo viên luân chuyển.

+ Thời gian luân chuyển từ 2 đến 3 năm đủ để giáo viên trực tiếp tham gia các hoạt động nghiệp vụ của công an các đơn vị địa phương, trao đổi kinh nghiệp thực tiễn với cán bộ thực tế, nghiên cứu hồ sơ vụ việc tạo điều kiện cho việc tích lũy kinh nghiệm trong thực tiễn để có thể đưa "hơi thở" thực tiễn vào công tác giảng dạy.

+ Giáo viên luân chuyển có tuổi đời trẻ, nhiệt tình, năng nổ, nhanh chóng hòa nhập với thực tế. Địa bàn luân chuyển gần Nhà trường nên giữ được mối liên hệ, sẵn sàng tham gia các hoạt động của Nhà trường khi có yêu cầu.

+ Trong quá trình luân chuyển giáo viên nhận được sự quan tâm của Công an các địa phương trong công tác như: Bố trí chức vụ chỉ huy theo quy định, hưởng các chế độ, chính sách, quyền lợi như cán bộ thực tế, bổ nhiệm chức danh Cảnh sát viên, Trinh sát viên...nếu giáo viên đủ tiêu trí, tiêu chuẩn theo quy định.

- Khó khăn:

+ Kiến thức chuyên ngành Quản lý trật tự xã hội trên đường thủy hoàn toàn mới do đó khi luân chuyển giáo viên vừa học, vừa làm, vừa rút kinh nghiệm khi giải quyết các tình huống nghiệp vụ phát sinh.

+ Cán bộ, chiến sĩ hoạt động trong lĩnh vực Quản lý trật tự xã hội trên đường thủy đa phần chưa qua đào tạo chuyên ngành nên việc trao đổi, thực hiện các quy định còn một số hạn chế.

+ Quá trình tiến hành luân chuyển giáo viên tham gia công tác với cán bộ địa phương nên chưa thể tập trung thời gian nghiên cứu, tích lũy điểm khoa học để xét bổ nhiệm chức danh.

+ Địa bàn luân chuyển chủ yếu ở đội Cảnh sát đường thủy thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (chưa có giáo viên luân chuyển về Phòng Cảnh sát đường thủy) nên chưa có điều kiện tiếp cận hết các vấn đề phát sinh trong thực tế trong lĩnh vực Quản lý trật tự xã hội trên đường thủy. Trong khi đó, Nhà trường được giao nhiệm vụ đào tạo chuyên ngành Quản lý trật tự xã hội trên đường thủy trên toàn quốc.

+ Vai trò Chỉ huy Đội trong công tác thực tế chưa được phát huy do nhiều yếu tố khách quan, chủ quan như: Do giáo viên luân chuyển đa số còn trẻ, kinh nghiệm cuộc sống còn hạn chế, khó khăn về mệnh lệnh, về xử lý tình huống, về quan hệ xã hội, cũng như quan hệ đối với các đồng chí lớn tuổi với tư tưởng "cây cao bóng cả" hay nổi "lo lắng" của cán bộ diện quy hoạch. Nên giáo viên luân chuyển đôi khi còn chưa mạnh dạn, còn ngại khi đưa ra các mệnh lệnh, chỉ huy. Đa phần là giáo viên trẻ, kinh nghiệm cuộc sống, quan hệ xã hội còn hạn chế nên khi xử lý tình huống phát sinh trong thực tiễn chưa đạt được kết quả như mong muốn. Quan hệ phối kết hợp với các đồng chí lớn tuổi cần mạnh dạn trao đổi, giao lưu cũng như phân tích trách nhiệm, cũng như việc luân chuyển là theo yêu cầu, nhiệm vụ, không ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức của đơn vị đối với cán bộ quy hoạch.

+ Thời gian luân chuyển từ 2 đến 3 năm là chưa hợp lý đối với giáo viên nghiệp vụ Quản lý trật tự xã hội trên đường thủy.

Trên cơ sở những thuận lợi, khó khăn và kết quả đạt được. Nhằm nâng cao hiệu quả torng công tác luân chuyển giáo viên chuyên ngành Quản lý trật tự xã hội trên đường thủy chúng tôi kiến nghị một số vấn đề sau:

Thứ nhất, đối với giáo viên chuyên ngành Quản lý trật tự xã hội trên đường thủy khi bổ nhiệm giáo viên chính cần có thời gian luân chuyển thực tế tại công an các đơn vị địa phương thời gian tối thiểu từ 3 đến 5 năm.

Thứ hai, địa bàn luân chuyển cần mở rộng ở những đơn vị có hoạt động giao thông đường thủy sôi động như: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Miền tây nơi hoạt động của tội phạm cũng như các vi phạm pháp luật diễn ra nhiều thì giáo viên luân chuyển có nhiều việc để làm, để tiếp cận nhằm thuận lợi cho việc thu thập thông tin, kinh nghiệm phục vụ công tác giảng dạy.

Thứ ba, cần có quy chế cụ thể, chế độ chính sách đối với giáo viên luân chuyển nhằm giúp giáo viên luân chuyển yên tâm công tác. Tạo điều kiện để giáo viên tham gia giảng dạy, dạy giỏi để phục vụ các tiêu chí về chức danh giáo viên.

Thứ tư, Nhà trường cần xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị công an địa phương nơi có giáo viên luân chuyển nhằm tạo thuận lợi trong quá trình luân chuyển của giáo viên.

Thứ năm, về phía giáo viên cần xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, quyền hạn của giáo viên luân chuyển... đặc biệt là những nhiệm vụ cụ thể, các chỉ tiêu nghiệp vụ cụ thể bắt buộc giáo viên phải thực hiện trong thời gian luân chuyển. Trong quá trình luân chuyển cần thực hiện báo cáo định kỳ, báo cáo tháng, báo cáo năm và báo cáo tổng kết khi kết thúc quá trình luân chuyển.

Thứ sáu, về thời gian luân chuyển đối với giáo viên chuyên ngành Quản lý trật tự xã hội trên đường thủy cần tăng thêm từ 3 đến 5 năm như vậy giáo viên mới có đủ thời gian để tiếp cận với công tác xây dựng cơ sở bí mật, công tác đặc tình và đấu tranh chuyên án của lực lượng Cảnh sát đường thủy.

Thứ bảy, đối với công an địa phương cần tạo điều kiện cho giáo viên tham gia hoạt động thực tiễn, bổ nhiệm vai trò chỉ huy nếu giáo viên đủ điều kiện. Đồng thời, quan tâm hướng dẫn, giúp đỡ giáo viên hoàn thành kế hoạch đã đề ra. Lãnh đạo đơn vị địa phương cần quán triệt cán bộ, chiến sĩ tránh biểu hiện "cây cao bóng cả", nhằm giúp giáo viên hoàn thành nhiệm vụ.

Thứ tám, cần tập trung hoàn thiện các văn bản hướng dẫn Thông tư số 04/2009/QĐ-BCA(X11) ngày 11 tháng 02 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định luân chuyển có thời hạn giáo viên nghiệp vụ các học viện, trường Công an nhân dân đến công tác thực tế tại công an các đơn vị, địa phương về trình tự thủ tục tiến hành, về chế độ thông tin báo cáo của giáo viên...

Bài viết: Nguyễn Lê Na - Khoa CSGTĐT.

Tin mới

Các tin khác