Nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát đường thủy và Bộ đội Biên phòng trong công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên đường thủy nội địa khu vực biên giới tỉnh Quảng Nam

     Quảng Nam là một tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ, có hệ thống sông ngòi khá phát triển với 28 con sông lớn nhỏ với tổng chiều dài 878 km; trong đó có 11 con sông với tổng chiều dài là 309 km và một hồ thủy lợi (Hồ Phú Ninh thuộc huyện Phú Ninh) đang khai thác vận tải. Bên cạnh đó, với ngư trường rộng lớn trên 40.000 km2, khu vực biên giới biển bao gồm 15 xã, phường, trong đó có 01 xã đảo Tân Hiệp thuộc TP.Hội An. Chính khu vực biên giới ven biển rộng và trải dài dọc theo địa bàn tỉnh đã tạo điều kiện cho ngư dân hành nghề đánh đánh thủy, hải sản góp phần phát triển kinh tế xã hội trên toàn tỉnh. Nhìn chung, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên khu vực biên giới trên đường thủy nội địa trên địa bàn Quảng Nam trong những năm qua được giữ vững. Công tác quản lý nhà nước, quản lý xuất nhập cảnh, cư trú đi lại của người nước ngoài ở khu vực biên giới; việc cấp phép đầu tư, thực hiện các dự án, công trình kinh tế; bảo vệ các công trình quốc phòng, công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia trong khu vực biên giới; công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trong quản lý, bảo vệ biên giới được đảm bảo thực hiện tốt.

     Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, bão lũ thường xuyên xảy ra, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí của một bộ phận nhân dân còn thấp, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ cơ sở còn nhiều hạn chế, việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn, phạm vi quản lý khu vực biên giới trên đường thủy nội địa giữa các lực lượng như: Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, còn chồng chéo chức năng, nhiệm vụ ảnh hưởng không nhỏ tới quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự xã hội đường thủy nội địa khu vực biên giới tỉnh Quảng Nam.

     Tại Khoản 1,2,4, Điều 4, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa năm 2014 về nguyên tắc hoạt động Giao thông đường thủy quy định: "Hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa phải bảo đảm thông suốt, trật tự, an toàn cho người, phương tiện, tài sản và bảo vệ môi trường; phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia; Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa là trách nhiệm của toàn xã hội, của chính quyền các cấp, của tổ chức, cá nhân quản lý hoặc trực tiếp tham gia giao thông; thực hiện đồng bộ các giải pháp về kỹ thuật, an toàn của phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông đường thuỷ nội địa; đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; phổ biến, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho người tham gia giao thông đường thuỷ nội địa; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa theo quy định của pháp luật;Quản lý hoạt động giao thông đường thuỷ nội địa được thực hiện thống nhất trên cơ sở phân công, phân cấp trách nhiệm, quyền hạn rõ ràng, đồng thời có sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành và chính quyền các cấp".

     Như vậy, quá trình thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự xã hội đường thủy nội địa khu vực biên giới tỉnh Quảng Nam là trách nhiệm của cá nhân, cơ quan và tổ chức nhằm mục tiêu bảo đảm tình hình trật tự xã hội trên đường thủy khu vực biên giới được trật tự, an toàn, hiệu quả; Góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh-quốc phòng. Trong thực tiễn hoạt động bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên đường thủy khu vực biên giới cần phải có sự tham gia chặt chẽ của tất cả các ngành chức năng với nhau, nhất là lực lượng Cảnh sát đường thủy và Bộ đội biên phòng. Vấn đề mang tính tất yếu, vì trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát đường thủy và Bộ đội biên phòng có nhiều nội dung đan xen, liên quan với nhau trong thực hiện chức năng nhiệm vụ mà để đạt hiệu quả cần có sự phối hợp chặt chẽ của hai lực lượng này.

     Về mặt lý luận, cả hai lực lượng Cảnh sát đường thủy và Bộ đội Biên phòng đều có nhiệm vụ giữ gìn TTATXH trên đường thủy. Thực hiện quy chế phối hợp số 4779/QCPH/TCVII-BĐBP ngày 09/12/2013 của Tổng cục VII và Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn TTATXH trên đường thủy khu vực biên giới và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên đường thủy nội địa khu vực biên giới. Để cụ thể hóa quy chế phối hợp trên hằng năm giữa Cục Cảnh sát giao thông và Bộ Tư lệnh BĐBP đều có các chương trình phối hợp thực hiện các công tác trọng tâm trong lĩnh vực thực hiện quan hệ phối hợp. Trên cơ sở Kế hoạch phối hợp giữa hai lực lựơng cấp trên, Công an tỉnh Quảng Nam (Phòng Cảnh sát giao thông) và Bộ Chỉ huy BĐBP (Phòng Tham mưu) đã xây dựng các kế hoạch phối hợp bảo đảm trật tự, an toàn xã hội đường thủy nội địa khu vực biên giới tỉnh Quảng Nam.

     Về mặt thực tiễn, hoạt động bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên đường thủy khu vực biên giới tỉnh Quảng Nam thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ theo nội dung công tác được cụ thể hóa bằng các kế hoạch phối hợp, quy chế về quan hệ phối hợp. Nội dung về quan hệ phối hợp giữa Cảnh sát đường thủy và Bộ đội Biên phòng trong việc bảo đảm an ninh trật tự trên đường thủy khu vực biên giới được thể hiện trên các mặt công tác cụ thể sau:

     Thứ nhất, phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Luật Giao thông đường thủy nội địa 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2014; Nghị định 132/2015/NĐ-CP ngày 25/12/2015 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường thủy nội địa; Nghị định 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển. Công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được tiến hành một cách thường xuyên, trên diện rộng, với nhiều hình thức phong phú như: loa phát thanh, phát tờ rơi, phóng sự tuyên truyền và đặc biệt là hình thức tuyên truyền miệng đạt được hiệu quả cao. Trong quá trình triển khai thực hiện quy chế phối hợp hai lực lượng đã tổ chức 25 buổi tuyên truyền trực tiếp, phát hơn 2800 tờ rơi về chấp hành luật giao thông đường thủy nội địa. Qua thực tế cho thấy, để hoạt động tham gia giao thông, chấp hành pháp luật trên đường thủy khu vực biên giới đi vào nề nếp, có hiệu quả thì cần có sự chủ động, phối hợp tích cực hơn nữa giữa Cảnh sát đường thủy và BĐBP. Trong đó, mỗi lực lượng cần phát huy những ưu điểm, thế mạnh riêng của mình và coi đây là nhiệm vụ chung của cả hai lực lượng trong quá trình thực hiện chức năng bảo đảm an ninh trật tự đường thủy nội địa khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

     Hai là, phối hợp trong công tác TTKS và xử lý VPHC về TTATGT trên đường thủy. Căn cứ theo quy định của Luật Giao thông đường thủy nội địa và các văn bản quy định về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Cảnh sát đường thủy và Bộ đội Biên phòng là hai lực lượng chính trong quá trình phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường thủy. Thông qua đó phát hiện các hành vi vi phạm góp phần phòng ngừa, hạn chế làm giảm vi phạm về trật tự an toàn giao thông trên đường thủy. Qua ba năm thực hiện Quy chế phối hợp trên, theo báo cáo tổng kết giữa hai lực lượng tình hình vi phạm Luật giao thông đường thủy nội địa giảm. Đây là một kết quả đáng mừng trong quá trình thực hiện quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng mà trực tiếp là Cảnh sát đường thủy và Bộ đội Biên phòng.

     Ba là, phối hợp trong việc vận động nhân tự nguyện giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; Phát động phong trào quần chúng nhân dân tố giác các hành vi tàng trữ vũ khí, vật liệu nổ, đánh bắt thủy sản bằng thuốc nổ, xung điện, chất độc. Phối hợp trong công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản và môi trường; đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật khác. Qua 3 năm thực hiện quy chế phối hợp hai lực lượng đã bắt hàng chục vụ sử dụng xung kích điện khai thác thủy sản trái phép, bắt giữ 02 vụ khai thác, vận chuyển cát, sạn không có hóa đơn, chứng từ hợp lệ, góp phần đảm bảo trật tự an toàn trên đường thủy khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

     Bốn là, phối hợp trong quá trình trao đổi thông tin về tình hình đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên đường thủy khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước về an ninh trật tự theo chức năng nhiệm vụ của từng lực lượng. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, hàng năm đều tổ chức họp sơ kết rút kinh nghiệm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên đường thủy khu vực biên giới trên địa bàn phân công. Qua đó kiểm điểm, đánh giá những mặt làm được cũng như chỉ rõ những mặt chưa làm được cần khắc phục trong quá trình thực hiện phối hợp tiếp theo nhằm nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên đường thủy nội địa khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh.

     Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát đường thủy và Bộ đội Biên phòng trong việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên đường thủy khu vực biên giới tỉnh Quảng Nam cũng còn gặp một số khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của hoạt động phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới. Chẳng hạn, đã có quy chế phối hợp nhưng nội dung quy chế chỉ mang tính chung chung, chưa có sự phân công trách nhiệm cụ thể, rõ ràng; công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động phối hợp chưa thường xuyên, các điều kiện đảm bảo thực hiện mối quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng này chưa được quan tâm đúng mức về trang thiết bị, về con người, về phương tiện hoạt động...Chính vì vậy, nhằm nâng cao hiệu quả quan hệ phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát đườn thủy và Bộ đội Biên phòng trong việc đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên đường thủy khu vực biên giới tỉnh Quảng Nam, chúng tôi đề xuất một số biện pháp sau:

     Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nghiên cứu và triển khai đa dạng, phong phú các hình thức tuyên truyền phù hợp, thiết thực để nâng cao nhận thức cho nhân dân, nhất là thuyền trưởng, thuyền viên, ngư dân ven biển và những người thường xuyên sinh sống hành nghề trên mặt nước ở khu vực biên giới, đẩy mạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp (tuyên truyền miệng); Gắn kết chặt chẽ hoạt động của người, phương tiện trên đường thủy khu vực biên giới với việc tham gia bảo vệ chủ quyền, giữ gìn trật tự trị an trên biển, quản lý trật tự, an toàn bến bãi, khu neo đậu tàu thuyền.

     Hai là, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính về TTATGT,TTXH. Tùy theo tình hình thực tế mà tiến hành công tác Tuần tra kiểm soát lien tục tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về ANTT, tổ chức các đợt cao điểm để phối hợp Tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ANTT.

     Ba là, làm tốt công tác quản lý nhân khẩu cư trú ở các địa bàn có cảng, bến, cửa sông trọng điểm như CKC Kỳ Hà, Cửa Đại – Cù Lao chàm...làm tốt công tác điều tra cơ bản, theo dõi, quản lý chặt chẽ các đối tượng, phương tiện có biểu hiện vi phạm các quy định trong vận chuyển hang hóa, khai thác tài nguyên, đánh bắt thủy sản để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và các vi phạm pháp luật khác.

     Bốn là, Lãnh đạo Công an tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cần kiến nghị các cơ quan cấp trên quan tâm, xem xét bổ sung con người, phương tiện... đề xuất điều chỉnh, bổ sung các nội dung, hình thức, biện pháp phối hợp giữa Cảnh sát đường thủy và Bộ đội Biên phòng, thực hiện tốt hơn nữa công tác sơ kết, tổng kết theo định kỳ để hoạt động bảo đảm an ninh trật tự trên đường thủy khu vực biên giới trên phát huy hết hiệu quả trong hoạt động phối hợp góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh địa bàn tỉnh.

     Trên đây là một số vấn đề lý luận và thực tiễn về mối quan hệ phối hợp trong đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên đường thủy nội địa khu vực biên giới tỉnh Quảng Nam giữa lực lượng Cảnh sát đường thủy và Bộ đội Biên phòng trong thời gian qua. Tuy nhiên, trước yêu cầu, đòi hỏi của tình hình đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh nói chung và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên đường thủy khu vực biên giới nói riêng đặt ra yêu cầu cần có mối quan hệ phối hợp một cách tổng thể của các cấp, các ngành, các lực lượng để thực hiện chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự, đặc biệt có lực lượng Cảnh sát đường thủy và Bộ đội Biên phòng. Mỗi lực lượng cần chủ động trong công tác phối hợp, cần cụ thể hóa các nhiệm vụ của mỗi lực lượng bằng việc thực thi các công việc khi thực hiện chức năng nhiệm vụ hướng tới mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự trên đường thủy khu vực biên giới nói riêng và bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên toàn tỉnh nói chung góp phần phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh./.

Bài viết: Ngọc Tiến - K.CSGTĐT.

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn