Nâng cao trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong công tác thường trực bảo vệ Trường trong tình hình hiện nay

     Thường trực bảo vệ đơn vị là một hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo vệ diễn ra liên tục và rất cần thiết nhằm đảm bảo an ninh trật tự, các loại tài sản do đơn vị mình quản lý. Đối với Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V trong tình hình hiện nay (học viên đi thực tập) thì công tác thường trực bảo vệ Trường cần phải được nâng cao hơn nữa, do khu vực Trường đóng quân rất rộng, hàng rào thưa thớt, không thể quản lý hết; tài sản của nhà Trường rất nhiều, giá trị rất lớn, là mục tiêu cho nhiều kẻ xấu trộm cắp, chiếm đoạt.

     Trước khi học viên Khóa K6S đi thực tập thì công tác thường trực bảo vệ Trường được giao cho Phòng Hành chính tổng hợp và học viên các lớp Khóa K6S đảm bảo, trong đó Phòng Hành chính tổng hợp được giao nhiệm vụ bảo vệ cổng, bảo đảm an ninh trật tự xung quanh Trường; học viên các lớp K6S được giao nhiệm vụ trực gác vào ban đêm và ngày nghỉ nhằm đảm bảo an ninh trật tự trong nhà Trường, bảo vệ các loại tài sản, cơ sở vật chất của Trường.

     Hiện nay, học viên K6S đã thực tập tốt nghiệp, công tác thường trực bảo vệ Trường được giao cho các cán bộ, giáo viên thuộc các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm. Các đồng chí được giao nhiệm vụ thường trực bảo vệ Trường đã làm tốt nhiệm vụ được giao, phần lớn đều có nhận thức đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng. Mặc dù đã được Đảng ủy, Ban Giám hiệu quán triệt tuy nhiên vẫn còn một số ít cán bộ, giáo viên nhận thức chưa đúng đắn về công tác này, còn để xảy ra một số vi phạm như:

- Một số đồng chí còn chưa xác định đây là một công tác quan trọng đối với mình, còn chưa có mặt đúng giờ, lơ là nhiệm vụ trực gác;

- Còn xảy ra tình trạng vi phạm vệ sinh nội vụ chưa gọn gàng, đi trễ về sớm, cá biệt còn có trường hợp bỏ nhiệm vụ trực gác bị ghi nhận và xử lý.

- Việc đổi ca trực diễn ra thường xuyên nhưng chưa có ý kiến của Ban Giám hiệu cũng như đơn vị quản lý cán bộ.

- Một số ca gác khi thực hiện nhiệm vụ đã không đi tuần tra, giám sát không thực hiện hết chức trách nhiệm vụ được giao

Để nâng cao trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong công tác thường trực bảo vệ Trường theo tôi cần chú ý một số vấn đề sau đây:

- Đội Điều lệnh chuyên trách của nhà Trường cần tang cường công tác kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở cán bộ, giáo viên, ghi nhận những trường hợp cố tình vi phạm;

- Cán bộ, giáo viên được giao nhiệm vụ thường trực bảo vệ Trường cần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mình trong công tác thường trực bảo vệ Trường;

- Cơ quan tham mưu cần nghiên cứu và đề xuất Ban Giám hiệu về giờ giấc ca trực để tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên tham gia công tác này được tham gia các hoạt động thể dục thể thao như bóng đá, bóng chuyền, chạy bộ...

- Các đồng chí Lãnh đạo các đơn vị cần quán triệt sâu hơn nữa về công tác thường trực bảo vệ Trường trong các đợt họp giao ban đơn vị, sinh hoạt chi bộ.

Bài viết: Trung Hiếu - K.CSKT.

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn