Bài nghiên cứu trao đổi

Du học và trở về

Trong mấy năm gần đây, mỗi khi vòng chung kết năm cuộc thi “ Đường lên đỉnh Olympia” kết thúc và vòng nguyệt quế vinh quang đã có chủ, sau những lời chúc mừng nồng nhiệt và sự thán phục của các tầng lớp nhân dân dành cho nhà vô địch bao giờ cũng là

Một số thủ đoạn trục lợi Bảo hiểm y tế trên địa bàn thành phố Đà Nẵng

     Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong năm 2018, quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) đã bị bội chi hơn 3.400 tỷ đồng, ước tính năm 2019, bội chi quỹ BHYT vượt 5.500 tỷ đồng. Riêng thành phố Đà Nẵng, năm 2018, đã bội chi

Nguyên nhân và giải pháp góp phần đảm bảo an toàn dữ liệu tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V

     Hiện nay, công nghệ thông tin (CNTT), hạ tầng truyền thông, công nghệ di động, Internet và mạng xã hội phát triển mạnh mẽ tác động tới mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Để phục vụ cho nhu cầu công việc và cuộc sống, mỗi cơ quan

Nâng cao trách nhiệm của cán bộ giáo viên trong công tác thường trực bảo vệ Trường trong tình hình hiện nay

     Thường trực bảo vệ đơn vị là một hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo vệ diễn ra liên tục và rất cần thiết nhằm đảm bảo an ninh trật tự, các loại tài sản do đơn vị mình quản lý. Đối với Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V trong

Áp dụng chuẩn đầu ra ngoại ngữ cho học sinh trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V, thuận lợi, khó khăn và giải pháp

     Theo GS. Nguyễn Thiện Nhân: "Chuẩn đầu ra là sự khẳng định học sinh tốt nghiệp làm được những gì và kiến thức, kỹ năng, thái độ hành vi cần đạt được của học sinh". [1]

     "CĐR có thể được xem như lời cam kết

“Cách mạng” tinh gọn bộ máy

tbtimg 1

     (ĐCSVN) – Là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết số 18 và 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, năm 2018, nhiều bộ ngành, địa phương thực hiện tinh gọn hàng ngàn đầu mối, giảm một loạt lãnh đạo cấp trưởng, cấp phó và tinh

Để quy định trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống

ng dvcs 1

     (ĐCSVN) - Ph. Ăngghen nhấn mạnh, trong công tác vận động quần chúng phải có phương pháp, đặc biệt là phương pháp nêu gương và giúp đỡ, không được dùng phương pháp mệnh lệnh, áp đặt. V.I. Lênin đề ra nhiệm vụ hàng đầu cho các Đảng

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn