Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội

dchcm 1

     Tính cả 3 bản Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ba lần sử dụng tới câu chữ để nói về "xã hội chủ nghĩa" và "chủ nghĩa xã

 

Di chúc Hồ Chí Minh - một mẫu mực về đạo đức, một đặc sắc về phong cách

pchcm 1

     Tư tưởng-Đạo đức-Phong cách Hồ Chí Minh là một hệ thống chỉnh thể không tách rời, từ đặc trưng đến giá trị, từ nội dung đến hình

 

Giá trị và ý nghĩa tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh qua Di chúc

dcbh 1

- Sáng rõ tầm nhìn thời đại và vẹn nguyên giá trị định hướng, 50 năm sau khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa, Di chúc của Người vẫn là những chỉ dẫn quý

 

Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

bhvdc 1

(TG)-Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Đề cương tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trường Trung cấp Cảnh sát nhân

 

Tháng 5 con nhớ đến người!

snhcm 1

     Trong những ngày tháng Năm này, đồng bào, đồng chí, chiến sỹ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài đang hướng về Bác với tất cả

 

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Công an nhân dân - Nền tảng lý luận quan trọng của sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự

bt bh 1

     Nhân kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019), Đại tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí

 

Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh định hướng cho cách mạng Việt Nam

kn 129 snhcm

     (ĐCSVN) - Bản Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau nửa thế kỷ, càng sáng tỏ giá trị lịch sử và tầm nhìn thời đại

 

Tổ chức học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

xd ll 1

     Vào lúc 08h00, ngày 6/5/2019 Chi bộ Phòng Xây dựng lực lượng đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2019 với chủ đề: "Xây dựng ý thức

 

Giải pháp nào để Quy định trách nhiệm nêu gương đi vào cuộc sống?

htbh 1

     Bài 1: Học và làm theo Bác về nêu gương của cán bộ, đảng viên

    (ĐCSVN) - Cả cuộc đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy

ht 6dbhdcand 1

     Ngày 05/3/2018, tại Hà Nội, Bộ Công an phối hợp với Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản tổ chức Hội thảo khoa học - thực tiễn cấp quốc

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh với tư tưởng “Nhân dân là nền tảng của sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự”

     Nhân dân - con người trong tư tưởng, tình cảm Hồ Chí Minh không chung chung trừu tượng mà rất cụ thể. Đó là người nông dân, người công nhân, nhà trí thức, các chiến sỹ Bộ đội, Công an, các cháu thanh niên, phụ nữ, thiếu nhi, học

Bác hồ với Giáo dục

bac ho 1

     Không chỉ là một vị cha già kính yêu của dân tộc, bác Hồ còn là người thầy giáo chung của dân tộc Việt Nam.

     Cuộc đời Bác có nhiều duyên nợ với nghề giáo: Thân sinh của Bác - cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc -

GS.TS Hoàng Chí Bảo báo cáo chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với cán bộ, giáo viên, học viên Trường trung cấp cảnh sát nhân dân V

GS HCB

     Thực hiện Kế hoạch số 1159/KH-T52-LLCT ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V về việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị "Đẩy mạnh học tập và làm

Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

image gallery 1

     Sáng 22/11/2016, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Đảng ủy CATW và giới thiệu chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí

Nâng cao văn hóa ứng xử trong Đoàn viên thanh niên trường trung cấp Cảnh sát nhân dân V

2 canbo74-to

     Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: "Thanh niên là trụ cột của một quốc gia, là chủ nhân tương lai của nước nhà, là những người kế tục sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nhà nước thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần là

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về "Dân vận" nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng của lực lượng công an nhân dân hiện nay

Ngay từ khi được thành lập, quán triệt quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về cách mạng xã hội chủ nghĩa, Đảng ta đã xác định sự nghiệp cách mạng là của quần chúng nhân dân. Chính vì thế, công tác dân vận được xem là một khâu trọng yếu hàng đầu của

Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh về " Bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau" đối với công tác giáo dục thanh niên tại trường trung cấp Cảnh sát nhân dân V hiện nay

Lênin cho rằng: "Ai nắm được thanh niên người đó làm chủ thế giới. Chính vì vậy cần có những phương pháp thiết thực để thực sự đưa thanh niên vào hoạt động từ đó phát huy được tính sáng tạo của mình để họ góp sức mình cho Tổ Quốc". Tiếp thu quan

Hãy Biết Quý Trọng Thời Gian

     Chủ tịch Hồ Chí Minh không những là một vị lãnh tụ vĩ đại mà ở Người còn có cả một tấm gương đạo đức sáng ngời cao đẹp. Thế hệ chúng ta hôm nay đang tiếp thu và học tập mỗi ngày từ những mẫu chuyện kể về Bác, không những bằng cách học thuộc mà còn phải thể hiện bằng những hành động thiết thực và cụ thể ngay trong công việc và cuộc sống hằng ngày.

ti_xung

Kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho thế hệ trẻ Việt Nam tình yêu thương, sự quan tâm và niềm tin sâu sắc. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, đoàn viên thanh niên là đội hậu bị của Đảng, là người chủ tương lai của đất nước. Trãi qua thực tiễn cách mạng Người

Mười bài của Bác Hồ cần đọc

click vào đây để tải file
tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn