Điểm chuẩn xét tuyển vào trường Trung cấp Cảnh sát giao thông, hệ chính quy năm 2015- 2016

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN NĂM HỌC 2015-2016

          Căn cứ Thông báo số 11411/X11-X14 của Tổng cục Chính trị CAND - Bộ Công an về kết quả phương án điểm trúng tuyển của Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông năm 2015. Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông thông báo điểm trúng tuyển năm 2015 của các thí sinh như sau:

Khối thi

Giới tính

Chuyên ngành

QLTTATGT Đường thủy

CS5

Khu vực phía bắc

Miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ

TP. Hồ Chí Minh và Tây Nam Bộ

A

Nam

26.25

26.0

24.75

25.0

Nữ

27.75

26.25

24.75

26.5

A1

Nam

26.25

26.25

23.5

24.5

Nữ

25.25

27.0

25.0

27.5

C

Nam

22.75

24.25

24.25

23.75

Nữ

28.5

27.0

27.25

27.5

D1

Nam

24.75

22.5

21.5

22.5

Nữ

26.75

25.0

23.75

26.5

 

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NHÀ TRƯỜNG

 

 

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn