Tổ chức nghiệm thu cải tiến phòng ở học viên kiểu mẫu và vọng gác học viên của phòng Quản lý học viên

     Ngày 26/05/2017, Hội đồng nghiệm thu công trình, sáng kiến cải tiến trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V gồm 7 đồng chí, do đồng chí Trung tá Bùi Nghi Lâm – Phó hiệu trưởng nhà trường làm chủ tịch Hội đồng đã tiến hành nghiệm thu 02 công trình cải tiến, công trình "Phòng ở học viên kiểu mẫu" do đồng chí Trung úy Nguyễn Văn Ngoan làm chủ nhiệm và công trình " Vọng gác học viên" do đồng chí Trung úy Dương Xuân Thanh làm chủ nhiệm.

     Đúng 8h00, Hội đồng đã tiến hành tham quan thực tế hai công trình cải tiến tại phòng ở học viên 516 N11 và tại chốt gác trước N11. Sau đó, Hội đồng đã nghe chủ nhiệm công trình báo cáo kết quả thực hiện và thảo luận đóng góp ý kiến về công trình cải tiến " Phòng ở học viên kiểu mẫu" và " Vọng gác học viên".

     Về công trình cải tiến "Phòng học viên kiểu mẫu", đồng chí Trung úy Nguyễn Văn Ngoan đại diện nhóm tác giả đã thuyết trình trước Hội đồng về quá trình nghiên cứu, tính cấp thiết, mục đích, nội dung và tính ứng dụng cao của cải tiến. Đây là cải tiến nhằm tạo sự thống nhất, gọn gàng, ngăn nắp trong phòng ở học viên, phục vụ nhu cầu học tập, sinh hoạt của học viên, đem lại lại giá trị sống tốt nhất cho học viên. Từ đó giáo dục học viên vệ sinh phòng ở sạch sẽ, duy trì trật tự nội vụ gọn gàng, ngăn nắp, chính quy của lực lượng vũ trang.

     Về công trình " Vọng gác học viên", đồng chí Trung úy Dương Xuân Thanh đã đại diện nhóm tác giả đã thuyết trình trước Hội đồng về quá trình nghiên cứu, mục đích, nội dung, ứng dụng của cải tiến "Vọng gác học viên". Đây là cải tiến nhằm cải tạo cơ sở vật chất của các chốt gác trong nhà trường, đảm bảo tính mỹ quan khu vực chốt gác, tạo tính uy nghiêm trong khi thực hiện nhiệm vụ canh gác bảo vệ nhà trường.

    Quá trình thảo luận, các thành viên Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá, đóng góp sâu sắc, sát thực về hai công trình, ghi nhận những ưu điểm và chỉ ra những hạn chế cần khắc phục, đồng thời nhận định đây là các công trình mang tính cấp thiết và phục vụ nhu cầu thiết yếu của học viên, đề nghị duy trì việc kiểm tra thường xuyên để công trình cải tiến đạt được mục đích đề ra và nhân rộng trong toàn trường.

     Kết thúc buổi nghiệm thu, đồng chí Trung tá Bùi Nghi Lâm - chủ tịch Hội đồng đã đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Ban chủ nhiệm trong quá trình nghiên cứu thực hiện công trình, yêu cầu Ban chủ nhiệm hoàn thành công trình theo ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu.

Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu đánh giá hai công trình đạt loại xuất sắc.

 Một số hình ảnh buổi nghiệm thu:

qlhv ntct 2017 1

qlhv ntct 2017 2

Hội đồng tham quan công trình cải tiến

qlhv ntct 2017 3

qlhv ntct 2017 4

Hội đồng tham quan công trình cải tiến

qlhv ntct 2017 5

qlhv ntct 2017 6

 Hội đồng thảo luận đánh giá công trinh cải tiến

qlhv ntct 2017 7

 Đồng chí chủ tịch hội đồng kết luận buổi nghiệm thu

Tin và ảnh: Văn Ngoan 


tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn