Kết quả Hội thi điều lệnh CAND và cán bộ lớp giỏi khóa K5S

     Từ ngày 05 đến ngày 06/5/2017 Trường TC CSND V tổ chức Hội thi Điều lệnh Công an nhân dân và Cán bộ lớp giỏi đối với học viên các lớp khóa K5S.

qlhv dlcbgk5s 1

Lễ khai mạc hội thi.

     Tham dự hội thi có 16 cán bộ lớp tiêu biểu và học viên của 16 lớp học khóa K5S. Học viên các lớp phải trải qua 02 phần thi: trắc nghiệm nhận thức về điều lệnh CAND, thực hành điều lệnh đội ngũ; bên cạnh đó, cán bộ lớp còn phải trải qua 02 phần thi: kiểm tra nhận thức về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn, kĩ năng của cán bộ lớp và việc cán bộ lớp duy trì trật tự nội vụ.

     Nhìn chung, các cán bộ lớp và tập thể lớp học dự thi đã thực hiện tốt phần thi của mình, hầu hết đều đạt thành tích cao. Đối với hội thi Điều lệnh CAND có 11 lớp đạt giải nhì và 5 lớp đạt giải ba; Hội thi Cán bộ lớp giỏi có 1 cán bộ lớp đạt giải nhất, 5 cán bộ lớp đạt giải nhì và 7 giải ba. Ban Tổ chức đã trao phần thưởng cho 3 tập thể lớp và 03 cán bộ lớp có thành tích cao nhất gồm:

- Tập thể lớp: K5S MT1, K5SGT2 và K5SGT1

- Cán bộ lớp: Đỗ Minh Đạt lớp K5SGT1, Đoàn Minh Hùng lớp K5SKX2 và Vũ Phạm Nhật Tân lớp K5HS2.

Một số hình ảnh tại hội thi:

qlhv dlcbgk5s 2

qlhv dlcbgk5s 3

qlhv dlcbgk5s 4

qlhv dlcbgk5s 5

H.Nhân – P.QLHV

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn