Tập huấn cho cán bộ lớp khóa K5S

     Thực hiện Kế hoạch số 954/KH-T52-QLHV ngày 02 tháng 11 năm 2016 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V, vào các ngày 13, 18 và 20 tháng 12 năm 2016, nhà trường đã tổ chức tập huấn cho đội ngũ cán bộ lớp khóa K5S.

tap huan dl

     Trong thời gian tập huấn, cán bộ lớp K5S đã được truyền đạt các nội dung: chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ lớp; vai trò của cán bộ lớp trong việc tổ chức phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt của học viên; vai trò của cán bộ lớp trong việc tổ chức lớp học tự quản; điều lệnh, nghi lễ CAND và một số quy định khác có liên quan đến học tập-rèn luyện.

     Đợt tập huấn được tổ chức vào thời điểm đội ngũ cán bộ lớp khóa K5S nhiệm kỳ lâm thời mới được chỉ định sau khi học viên nhập học, chưa có kinh nghiệm hoạt động. Do đó, đây là hoạt động rất quan trọng, giúp đội ngũ cán bộ lớp K5S nắm vững chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn của mình và biết cách tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

     Nhà trường với mong muốn sau đợt tập huấn, chất lượng hoạt động đội ngũ cán bộ lớp khóa K5S sẽ được nâng cao, thúc đẩy phong trào, tự quản, tự rèn, nâng cao hoạt động học tập, rèn luyện của học viên, góp phần vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ giáo dục đào tạo của nhà trường.

Tin:  Xuân Thanh-Phòng QLHV.

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn