Một số ý kiến về tổ chức hoạt động của khoa nghiệp vụ CSGT ĐB - ĐS những ngày mới thành lập và phương hướng phát triển đơn vị trong giai đoạn tới

Trên cơ sở chương trình đào tạo, chương trình công tác năm học của nhà trường và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ Trường Trung cấp CSGT nhiệm kỳ 2011-2015. Xuất phát từ tình hình thực tế của Khoa nghiệp vụ CSGT ĐB-ĐS, chúng tôi xin trao đổi một số vấn đề về tổ chức hoạt động của đơn vị những ngày đầu mới thành lập và phương hướng xây dựng phát triển Khoa nghiệp vụ CSGT ĐB-ĐS trong thời gian tới như sau:
1. Tổ chức hoạt động của Khoa nghiệp vụ CSGT đường bộ-đường sắt ở giai đoạn mới thành lập trường Trung cấp CSGT (T52)
Ngày 19/9/2011 Khoa nghiệp vụ CSGT ĐB-ĐS tổ chức buổi gặp mặt, giao ban đơn vị đầu tiên. Tình hình quân số đơn vị lúc này có 08 đồng chí; trong đó có 02 đồng chí Phó Trưởng khoa. Về tuổi đời từ 20 tuổi đến 30 tuổi có 7/8 đồng chí. Về chức danh: Có 01 giáo viên CC, có 01 giáo viên chính, có 01 trợ giảng, còn lại là tập sự chưa duyệt giảng. Trong 8 đồng chí chỉ có 04 đồng chí học chuyên ngành CSGT, còn lại học chuyên ngành khác. Về học vị hiện mới có 02 Thạc sỹ và 2 đồng chí đang học cao học; đến ngày 10/10/2011 đơn vị được bổ sung 03 đồng chí, trong đó có 01 đồng chí trung cấp CSGT chuyên ngành Cảnh sát Trại giam, 01 đồng chí tốt nghiệp hệ chuyên tu chuyên ngành QLHC. Phương tiện để dạy thực hành nghiệp vụ và lái xe ô tô hiện chưa được trang bị.
Khoa nghiệp vụ CSGT ĐB-ĐS của Trường Trung cấp CSGT mới thành lập, cho nên không thể so sánh về các điều kiện biên chế, cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện dạy học,... của đơn vị với các Khoa nghiệp vụ CSGT của các trường Trung cấp khác trong ngành Công an. Tuy nhiên, chúng ta cũng nên tìm hiểu về các điều kiện của các đơn vị bạn để có phương hướng xin cấp trên cho tăng biên chế, đầu tư trang bị, phương tiện đồ dùng dạy học hoặc tìm từ các nguồn khác theo phương châm đi tắt, đón đầu.
Qua khảo sát, tìm hiểu cho thấy: Hiện nay (10/2011) Khoa CSGT - Trường Trung cấp CSND I (T38) có 29 đồng chí, cơ sở vật chất hiện tại có 37 ô tô, trong đó có 4 xe tuần tra phục vụ dạy học, có 06 phòng học chuyên ngành trong đó có 02 phòng học lý thuyết, 01 phòng máy tính (được trang bị 40 máy vi tính), 03 phòng được trang bị hệ thống máy cắt bổ ôtô để phục vụ học cấu tạo ôtô; ngoài ra được trang bị hệ thống máy và các phương tiện khác phục vụ dạy học như máy đo tốc độ, cân điện tử, máy đo nồng độ cồn, máy quay phim, máy ảnh. Các loại công cụ phương tiện hỗ trợ khác như gậy chỉ huy giao thông, còi, hệ thống biển báo, ...
Còn đối với Khoa CSGT - Trường Trung cấp CSND II (T39) hiện nay (10/2011) có 20 giáo viên, 16 xe ôtô Uóat 7 chỗ phục vụ dạy thực hành lái xe, có 02 xe ô tô 05 chỗ, 02 xe ô tô 07 chỗ CSGT, có 15 va li khám nghiệm hiện trường, có 02 máy chiếu đa năng, 01 phòng học dùng để giảng dạy luật giao thông với 40 máy tính để bàn và 01 máy chủ; 01 phòng học về cấu tạo, kỹ thuật ô tô có các động cơ, thiết bị cắt bổ kỹ thuật; 12 máy chụp ảnh cơ - chụp phim, 02 máy chụp ảnh kỹ thuật số, 02 máy quay phim kỹ thuật số; 02 máy đo tốc độ xe; 07 máy đo nồng độ cồn; 02 cân điện tử, 250 bộ còi, gậy CSGT... ngoài ra được nhà trường trang bị 14 máy tính xách tay và 03 máy tính để bàn, 02 máy in phục vụ công tác biên soạn, giảng dạy.
Một vài tình hình và số liệu trên cho thấy: Những ngày mới thành lập, Khoa nghiệp vụ CSGT ĐB-ĐS, bên những điều kiện thuận lợi to lớn, cơ bản thì vẫn gặp nhiều khó khăn về đội ngũ giáo viên, về cơ sở vật chất và trang thiết bị, phương tiện phục vụ dạy học chuyên ngành CSGT ĐB-ĐS.
Trước tình hình đó, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường, Lãnh đạo Khoa nghiệp vụ CSGT ĐB-ĐS đã tổ chức họp đơn vị để quán triệt và nhanh chóng triển khai chương trình công tác năm học, triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm và các công việc cấp bách cần làm ngay; toàn thể đội ngũ giáo viên Khoa nghiệp vụ CSGT ĐB-ĐS đã "chung lưng đấu cật", đoàn kết, nhất trí với phương châm xây dựng đơn vị "đoàn kết, vững mạnh, năng động, từng bước phát triển".
2. Một số đề xuất về phương hướng xây dựng, phát triển Khoa nghiệp vụ CSGT ĐB-ĐS trong giai đoạn tới
Theo Quyết định số 4291/QĐ-BCA ngày 12/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt lộ trình tuyển sinh của trường Trung cấp CSGT thì năm học 2012-2013 nhà trường sẽ bắt đầu tuyển sinh 300 học viên khóa đầu tiên (quy mô 600), đến năm học 2015-2016 đạt 1000 chỉ tiêu tuyển sinh mới..., công việc rất bề bộn với nhiều nội dung cần phải làm ngay cho các Khoa, Phòng, Bộ môn... Đối với Khoa nghiệp vụ CSGT ĐB-ĐS, theo chúng tôi trước mắt cần tập trung giải quyết những nội dung sau:
Một là, nhanh chóng hoàn thiện chương trình đào tạo; sửa đổi, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao
- Việc hoàn thiện chương trình đào tạo và chương trình chi tiết học phần cần phải làm ngay vì nhà trường mới thành lập, xây dựng và hoàn thiện trên cơ sở kế thừa kinh nghiệm của các trường trong ngành; Khi thẩm định cần có phối hợp chặt chẽ với các Đơn vị nghiệp vụ và nhất là với Công an các địa phương nơi sẽ quản lý, khai thác, sử dụng học viên CSGT sau khi ra trường để kiểm tra, rà soát, điều chỉnh mục tiêu, chương trình, trang thiết bị kỹ thuật và cách thức tổ chức đào tạo học viên chuyên ngành CSGT cho phù hợp với yêu cầu thực tế.
- Khi nhà trường tiến tới đào tạo đa ngành (dự kiến năm học 2013-2014) thì các môn học liên ngành và các môn nghiệp vụ chuyên ngành CSGT cần có sự điều chỉnh cả về thời gian và nội dung đào tạo cho phù hợp với yêu cầu thực tế quản lý TTATGT của lực lượng CSGT hiện nay.
- Trên cơ sở chương trình khung, chương trình chi tiết học phần đã được thẩm định, phê duyệt và giáo trình đã có (của các trường trong ngành) cần nhanh chóng rà soát, sửa đổi, biên soạn giáo trình, đề cương giáo trình, hệ thống tài liệu tham khảo cho phù hợp giảng dạy giai đoạn hiện tại và thời gian tới.
Hai là, cần sớm bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên khoa CSGTĐB-ĐS
- Hiện tại, số cán bộ giáo viên khoa CSGT ĐB-ĐS chỉ có 11 đồng chí, trong đó chỉ có 3 giáo viên đã giảng, còn lại là giáo viên tập sự; rất ít so với đội ngũ giáo viên các trường Trung cấp CSND I và Trung cấp CSND II. Căn cứ vào nhu cầu, quy mô tổ chức đào tạo học sinh chuyên ngành CSGT ĐB-ĐS trong những năm tới, cần bổ sung số lượng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên. Cụ thể:
+ Về số lượng: Biên chế số giáo viên ít nhất có 14 đồng chí, trong đó có cả giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô và mô tô.
+ Về chất lượng: Tạo điều kiện cho đội ngũ giáo viên, nhất là giáo viên tập sự được duyệt giảng, được tham gia công tác thực tế tại các địa phương (PC67 Công an thành phố Đà Nẵng, PC67 Công an tỉnh Quảng Nam,...) và có thể được tiếp tục đào tạo và đào tạo lại ở trong nước và nước ngoài (nếu điều kiện cho phép) để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, đáp ứng yêu cầu giảng dạy chuyên ngành CSGT ĐB-ĐS năm học tới và khi nhà trường thành trường Cao đẳng.
- Cần sớm có kế hoạch xây dựng đội ngũ giáo viên đảm bảo tốt nhiệm vụ giảng dạy thực hành.
+ Khi tuyển chọn và xây dựng đội ngũ giáo viên cần chú ý đến các khả năng và điều kiện từ ngoại hình đến năng lực, sở trường; từ nhận thức về giảng dạy thực hành đến các kiến thức sư phạm cần thiết; tổ chức bồi dưỡng, tập huấn thường xuyên để nâng cao năng lực giảng dạy.
+ Một số học phần trong chương trình đào tạo, như TTKS giao thông, chỉ huy điều khiển giao thông, đăng ký PTGT cơ giới đường bộ, điều tra xử lý TNGT có khâu thực hành. Vì vậy, cần bố trí cho giáo viên tham gia công tác thực tế thường xuyên để tiếp cận và cập nhật thường xuyên với thực tiễn, rút ngắn khoảng cách giữa lý luận và thực tiễn, nâng cao năng lực giảng dạy thực hành.
- Ngoài đội ngũ giáo viên giảng dạy lý thuyết, cần xây dựng và bồi dưỡng một số giáo viên chuyên giảng dạy hoặc hỗ trợ cho giảng dạy thực hành.
+ Chúng ta đều biết, với cùng một lớp học, khi giảng dạy lý thuyết chỉ cần một giáo viên nhưng trong giảng dạy thực hành thì có thể cần 2 hay nhiều giáo viên cùng lúc thực hiện các nhiệm vụ khác nhau hoặc giống nhau đối với từng nhóm, tốp sinh viên; do đó cần có số lượng giáo viên cần thiết phục vụ cho khâu giảng dạy thực hành.
+ Ngoài các kiến thức mang tính lý luận chung thì hầu hết các kiến thức nghiệp vụ CSGT đều có liên quan trực tiếp đến kỹ thuật ATGT. Trong lĩnh vực này, cần xây dựng đội ngũ huấn luyện viên dạy thực hành lái xe ô tô có chuyên môn kỹ thuật cao và giàu kinh nghiệm thực tế, có nhiều thời gian để chuẩn bị chu đáo cho việc tổ chức khâu giảng dạy thực hành với các nội dung có liên quan đến tiêu chuẩn kỹ thuật, an toàn của phương tiện giao thông, có liên quan đến rất nhiều môn học nghiệp vụ chuyên ngành CSGT ĐB-ĐS.
- Cần có kế hoạch theo lộ trình để xây dựng phát triển đội ngũ giáo viên đảm bảo tốt nhiệm vụ giảng dạy trong tương lai.
Theo Quyết định số 4291/QĐ-BCA ngày 12/10/2011 của Bộ trưởng Bộ Công an về phê duyệt lộ trình tuyển sinh của trường Trung cấp CSGT thì năm học 2015-2016 Trường Trung cấp CSGT thành trường Trung cấp CSND 5. Những năm đó đất nước phát triển, tình hình kinh tế-xã hội có nhiều thay đổi, khoa học-công nghệ sẽ phát triển ở tầm cao mới ,... Vì vậy, theo chúng tôi, trên cơ sở chương trình công tác năm học của nhà trường và phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2011-2015; căn cứ vào tình hình thực tế Khoa nghiệp vụ CSGT ĐB-ĐS cần có kế hoạch bồi dưỡng phát triển đội ngũ giáo viên được học tập nâng cao trình độ: đi học cao học, nghiên cứu sinh, học các lớp chính trị, tin học, ngoại ngữ,... để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
Ba là, tăng cường đầu tư phương tiện, thiết bị giảng dạy và học tập
- Để đáp ứng yêu cầu nhiệm nhiệm vụ đào tạo trong giai đoạn tới, cần sớm xây dựng và có dự án khả thi xây dựng phòng học chuyên dùng: phòng học và thực hành luật giao thông đường bộ, đăng ký phương tiện giao thông trên máy vi tính; phòng thực hành phương pháp chiến thuật TTKSGT; chỉ huy hướng dẫn điều khiển giao thông; điều tra xử lý TNGT; phòng giáo cụ trực quan về kỹ thuật an toàn giao thông, như: nguyên lý cấu tạo, nguyên lý hoạt động của động cơ, của ô tô, đầu máy, toa xe và hướng dẫn thực hành lái xe ô tô trên cabin điện tử.
- Cần quân tâm đầu tư trang bị các phương tiện nghiệp vụ chuyên ngành CSGT để phục vụ đào tạo học sinh chuyên ngành CSGT ĐB-ĐS. Bên cạnh các phương tiện kỹ thuật trong các phòng học chuyên dùng, thì tất cả các phương tiện, kỹ thuật chuyên ngành phục vụ công tác CSGT ĐB-ĐS trên thực tế cũng cần được trang cấp để phục vụ yêu cầu giảng dạy, nhất là hướng dẫn thực hành nghiệp vụ cho sinh viên CSGT ĐB-ĐS trên thực địa, cụ thể là:
+ Các xe ô tô, mô tô đặc chủng (có gắn các thiết bị kỹ thuật chuyên ngành) để phục vụ cho yêu cầu hướng dẫn thực hành các công tác TTKSGT, tổ chức dẫn đoàn...
+ Các thiết bị kỹ thuật, công cụ hỗ trợ trang bị cá nhân của CSGT: Trang phục cá nhân của CSGT trong hoạt động TTKSGT, dẫn đoàn, còi đèn, gậy chỉ đường, biển hiệu dừng xe.
+ Vũ khí, máy móc thiết bị chuyên dụng phục vụ công tác CSGT ĐB-ĐS như: Máy đo tốc độ, đo nồng độ rượu, phun sơn, lựu đạn cay, dùi cui điện,...
+ Cụm đèn tín hiệu giao thông phức hợp, hệ thống biển báo và một số tín hiệu giao thông khác của đường bộ, đường sắt, ... phục vụ yêu cầu chỉ huy hướng dẫn giao thông hoặc thực hành luật giao thông.
+ Các xe ô tô tập lái theo luật giao thông đường bộ Việt Nam quy định.
Bốn là, có cơ chế, chính sách đối với công tác đào tạo CSGT; tăng cường hợp tác với các ngành và hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo CSGT ĐB-ĐS
- Cần chuẩn bị và xây dựng quy định để có chế độ bồi dưỡng lao động ngoài giờ thỏa đáng cho đội ngũ cán bộ làm công tác huấn luyện viên dạy lái xe ô tô.
- Cần có kế hoạch hợp tác với các ngành, các trường đại học trong nước để xem xét, đề xuất tuyển dụng sinh viên đã tốt nghiệp một số trường đại học để tăng cường đội ngũ giáo viên giảng dạy chuyên ngành CSGT ĐB-ĐS (đại học giao thông vận tải, đại học bách khoa...)
- Cần chuẩn bị để sớm có kế hoạch về hợp tác quốc tế trong tương lai để ưu tiên và đào tạo lại cán bộ giáo viên làm công tác giảng dạy chuyên ngành CSGT ĐB-ĐS để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, kiến thức thực tế phục vụ công tác giảng dạy giai đoạn tới (khi thành trường Cao đẳng CSND.V); liên tục cập nhật thông tin, kiến thức mới về lĩnh vực công tác đảm bảo TTATGT.
Trên đây là một số vấn đề về tổ chức hoạt động của đơn vị những ngày đầu mới thành lập và phương hướng phát triển Khoa nghiệp vụ CSGT ĐB-ĐS trong thời gian tới, chúng tôi xin nêu lên, trao đổi để các đồng chí tham khảo.

Thượng tá Nguyễn Văn Mận

Phó Trưởng khoa NV.CSGT ĐB-ĐS

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn