Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của Khoa Cảnh sát kinh tế

     Nghiên cứu khoa học được xem là một trong những mặt công tác trọng tâm của người giáo viên tại Trường Trung cấp CSND V. Qua mặt công tác này, giáo viên có điều kiện trao dồi kỹ năng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, từ đó tìm ra những giải pháp, chân lý của thực tiễn, đóng góp hiệu quả vào hoạt động dạy học.

     Kể từ khi thành lập, với sự chỉ đạo sâu sắc của Ban Giám hiệu Nhà trường cùng sự định hướng đúng đắn của lãnh đạo đơn vị, giáo viên Khoa Cảnh sát kinh tế luôn nỗ lực, quan tâm đến hoạt động nghiên cứu khoa học, qua đó đạt được những kết quả nhất định. Tính đến thời điểm hiện tại, Khoa có 01 đồng chí bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, 05 đồng chí bảo vệ thành công luận văn thạc sỹ. Đã tham nghiên cứu và nghiệm thu thành công 01 đề tài khoa học cấp tỉnh với vai trò thư ký, nghiệm thu 06 nhiệm vụ khoa học cấp cơ sở, 09 bài viết được đăng trên các tạp chí trong và ngoài ngành, thực hiện 04 công trình sáng kiến, cải tiến, 32 bài viết được đăng trên nội san Nhà trường và rất nhiều bài viết được đăng trên website, kỷ yếu hội thảo các cấp. Đặc biệt, Khoa đã tham mưu Nhà trường tổ chức thành công hội thảo khoa học "Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và các tỉnh, thành phố lân cận. Những vấn đề đặt ra trong công tác đào tạo học viên chuyên ngành"...

nc ctnckh 1

Tham mưu tổ chức thành công hội thảo khoa học về môi trường

     Để có được những kết quả đó, trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học, Khoa Cảnh sát kinh tế đã có được những điều kiện thuận lợi như:

- Sự quan tâm của Đảng ủy Ban Giám hiệu, sự tham mưu kịp thời của Phòng Quản lý đào tạo đối với công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường.

- Sự định hướng và chỉ đạo sát sao của lãnh đạo Khoa Cảnh sát kinh tế đối với hoạt động nghiên cứu khoa học của đơn vị.

- Đối với mỗi sản phẩm khoa học sau khi hoàn thành, giáo viên đều phải trình lãnh đạo duyệt lại nội dung trước khi đưa ra hội thảo, nghiệm thu hay gửi đăng, từ đó, góp phần nâng cao chất lượng của nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, của bài viết tạp chí, nội san...

- Công trình nghiên cứu khoa học được công nhận, các bài viết được đăng là một trong những tiêu chí để cộng điểm thi đua cho các đơn vị và tích lũy thành tích để xét chức danh, khen thưởng cho giáo viên, khuyến khích tất cả giáo viên thực hiện.

nc ctnckh 2

Nghiệm thu thành công đề tài khoa học do đồng chí Thiếu tá, TS Nguyễn Công Long – Trưởng khoa làm chủ nhiệm

nc ctnckh 3

Nghiệm thu thành công đề tài khoa học do đồng chí Thượng úy, ThS Phạm Phú Tiến làm chủ nhiệm

     Bên cạnh những thuận lợi, hoạt động nghiên cứu khoa học tại Khoa Cảnh sát kinh tế cũng còn những khó khăn, hạn chế do nhiều nguyên nhân khác nhau, cụ thể:

- Số lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học còn khá thấp. Số bài tạp chí, số lượng bài viết được đăng trong mỗi nội san còn rất ít do hạn chế bởi số lượng bài viết Khoa gửi về cơ quan quản lý.

- Đơn vị có số lượng ít giáo viên nhưng phải đảm nhận nhiều nội dung công tác chuyên môn, khiến giáo viên không có thời gian đầu tư, nghiên cứu. Một số giáo viên chưa thực sự tâm huyết, đầu tư đúng mức đối với sản phẩm của mình.

- Tư liệu giáo viên sử dụng để nghiên cứu, viết bài hầu hết là lấy từ trên mạng, chưa vận dụng hiệu quả, thường xuyên kênh thông tin trao đổi với cán bộ thực tiễn, dẫn đến nhiều sản phẩm, nội dung và mục bài chưa đúng trọng tâm, chưa đạt được hiệu quả mong đợi.

- Một số mảng nghiên cứu khoa học chưa được chú trọng, ví dụ như viết bài đăng tạp chí, viết chuyên đề nghiên cứu chuyên sâu, bài đăng website bởi do không ảnh hưởng nhiều đến chỉ tiêu thi đua, và chỉ thực hiện khi đơn vị tổ chức, yêu cầu.

nc ctnckh 4

Nghiệm thu thành công công trình sáng kiến cải tiến

     Xác định nghiên cứu khoa học là một trong những nội dung quan trọng của nhà trường, góp phần hình thành kỹ năng nghiên cứu, viết bài, nâng cao năng lực chuyên môn của cán bộ, giáo viên Nhà trường nói chung và giáo viên Khoa Cảnh sát kinh tế nói riêng, thời gian tới, Khoa Cảnh sát kinh tế sẽ tập trung nhiều hơn cho hoạt động này và đề xuất một số giải pháp sau:

     Thứ nhất, nâng cao nhận thức cho cán bộ, giáo viên về vị trí, tầm quan trọng của hoạt động nghiên cứu khoa học, giúp giáo viên xây dựng phương pháp nghiên cứu đúng đắn, rèn luyện kỹ năng viết bài báo khoa học, tạo tiền đề để viết các bài đăng tạp chí trong và ngoài ngành.

     Thứ hai, yêu cầu giáo viên xác định chủ đề nghiên cứu phù hợp ngay trong chương trình công tác năm học và lộ trình, kế hoạch thực hiện trong năm. Có biện pháp giám sát tiến độ thực hiện, kiểm tra chặt chẽ về mặt nội dung, văn phong, hình thức, đảm bảo thấp nhất số lỗi có thể xảy ra.

     Thứ ba, yêu cầu giáo viên tìm hiểu các chủ đề khoa học, các bài viết đã được thực hiện trước đó nhằm tránh phải các chủ đề trùng lặp, đặc biệt là trong viết bài đăng nội san. Vấn đề này, giáo viên chủ động trao đổi với Phòng Quản lý đào tạo, qua Đội Nghiên cứu khoa học hoặc nghiên cứu trên các ấn phẩm đã xuất bản.

     Thứ tư, nâng cao chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học qua việc sử dụng luận chứng, luận cứ khoa học hợp lý, từ nhiều nguồn tin cậy. Xây dựng và vận dụng quan hệ với cán bộ Công an các đơn vị, địa phương trong quá trình thực hiện nghiên cứu khoa học trên phương diện cung cấp những số liệu cụ thể, rõ ràng, chính xác.

     Thứ năm, đa dạng các hình thức nghiên cứu, xác định việc nghiên cứu không chỉ dừng lại ở những nội dung quan trọng như thực hiện nhiệm vụ khoa học, viết bài tạp chí hay nội san mà còn trải rộng ra một số mảng khác như viết bài tham luận hội thảo, bài đăng website Nhà trường.

     Thứ sáu, chú ý nghiên cứu khoa học ứng dụng phù hợp với cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4, các công trình khoa học phục vụ cốt yếu cho hoạt động nâng cao chất lượng dạy học.

     Thứ bảy, Phòng Quản lý đào tạo tham mưu Ban giám hiệu tổ chức tập huấn các lớp nâng cao kỹ năng nghiên cứu khoa học, qua đó chia sẻ kinh nghiệm xây dựng đề cương nghiên cứu khoa học, kỹ năng viết bài báo khoa học; tổ chức sơ kết, đánh giá, khen thưởng các cá nhân, đơn vị có thành tích trong công tác nghiên cứu khoa học của Nhà trường nhằm kịp thời động viên, khích lệ tinh thần của cán bộ, giáo viên tham gia.

     Trên đây là một số ý kiến của Khoa Cảnh sát kinh tế đối với hoạt động nghiên cứu khoa học, với hy vọng qua bài viết này sẽ đóng góp ý tưởng mới, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động nghiên cứu khoa học của Nhà trường và đơn vị trong thời gian tới./.

Bài viết: Khoa Cảnh sát kinh tế.

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn