Kết quả đạt được sau 01 năm áp dụng các công trình sáng kiến vào giảng dạy Khóa K6GT

     Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành Quản lý trật tự an toàn xã hội trên đường thủy, đặc biệt là các học phần có thực hành môn học. Trong năm học 2017-2018, Khoa CSGT đường thủy đã đăng ký 04 công trình sáng kiến, cụ thể:

      1. "Mô hình một số loại phương tiện thủy phục vụ giảng dạy chuyên ngành Quản lý trật tự an toàn xã hội trên đường thủy";

     2. " Sơ đồ điện tử hệ thống nhiên liệu trên tàu thủy phục vụ công tác đào tạo học sinh chuyên ngành Quản lý TTATXH trên đường thủy ";

      3. "Hệ thống phao luồng phục vụ hoạt động huấn luyện và sát hạch cấp chứng chỉ lái xuồng máy CAND";

      4. "Thư viện khoa cảnh sát giao thông đường thủy".

     Các công trình sáng kiến trên đã được Hội đồng khoa học – giáo dục Nhà trường nghiệm thu, đánh giá cao và yêu cầu áp dụng vào thực tế giảng dạy, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

dhđt 1

Giáo viên Khoa CSGT đường thủy hướng dẫn học viên

     Sau một năm áp dụng vào giảng dạy các học phần cho học viên khóa K6S-GT, chúng tôi nhận thấy một số kết quả đạt được, cụ thể:

     Một là, trong các giờ học thực hành học viên chăm chú nghe giáo viên giới thiệu, có sự tập trung cao và sự tương tác giữa giáo viên và học viên sinh động hơn.

    Hai là, giúp cho học viên hiểu rõ hơn về một số trang thiết bị, phương tiện, biển báo hiệu trên đường thủy mà trong thực tế học viên ít được tiếp xúc.

     Ba là, giúp học viên nâng cao hiểu biết góp phần áp dụng tốt sau khi ra trường.

     Bốn là, hiện nay khi đi thực tập, qua trao đổi với học viên, nhờ các kiến thức đã học, khi tiếp xúc với các trang thiết bị thực tế, học viên đã chủ động hơn, ít bỡ ngỡ./.

Tin, ảnh: Nguyễn Văn Thắng

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn