Dấu ấn đóng góp của những người thầy - chiến sĩ Công an

thay co 20 11 2019

     Trong những năm qua, đội ngũ nhà giáo CAND đã có sự phát triển, trưởng thành về nhiều mặt, góp phần quan trọng trong xây dựng, đào tạo lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (BD-GB25-T52)

gb25 1

     Sáng ngày 24 tháng 06 năm 2019, Trường Trung cấp CSND V tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành CSGT đường bộ, đường sắt (BD-GB25-T52).


Đồng chí Thượng tá, TS Bùi Nghi Lâm – Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng

Phát huy vai trò của Lãnh đạo đơn vị đối với hoạt động nghiên cứu khoa học

tk nckh 5

     Nghiên cứu khoa học là hoạt động thường xuyên, vừa là yêu cầu, vừa là nhiệm vụ của tất cả cán bộ, giáo viên Nhà trường. Đặc biệt, đối với đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thì hoạt động này chiếm vị trí quan trọng

Nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học của Khoa Cảnh sát kinh tế

nc ctnckh 1

     Nghiên cứu khoa học được xem là một trong những mặt công tác trọng tâm của người giáo viên tại Trường Trung cấp CSND V. Qua mặt công tác này, giáo viên có điều kiện trao dồi kỹ năng, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, từ đó

Một số vấn đề cần trao đổi nhằm nâng cao chất lượng thi tốt nghiệp của học viên chuyên ngành MG – Khóa K6S.

Thi tốt nghiệp cuối Khóa là một hoạt động thường niên, rất quan trọng đối với học sinh, sinh viên các Học viện, Trường Cao đẳng, Trung cấp CAND nói chung và Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V nói riêng. Đây là kỳ thi nhằm đánh giá chất lượng học

Kết quả đạt được sau 01 năm áp dụng các công trình sáng kiến vào giảng dạy Khóa K6GT

dhđt 1

     Nhằm góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành Quản lý trật tự an toàn xã hội trên đường thủy, đặc biệt là các học phần có thực hành môn học. Trong năm học 2017-2018, Khoa CSGT đường thủy đã đăng ký 04 công trình sáng

Nâng cao chất lượng soạn thảo văn bản tại Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V

1. Nhận thức về các loại văn bản và quy định về thể thức trình bày

Để soạn thảo, ban hành văn bản đúng thể thức, đảm bảo nội dung, truyền tải được thông tin đến đối tượng tiếp nhận và thực hiện thì vấn đề quan trọng nhất cần xác định văn bản cần

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn