Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giáo viên thuộc đối tượng 4, năm 2019

     Với mục đích triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019 của Bộ Công an đồng thời trang bị cho cán bộ, giáo viên những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh, nâng cao hiểu biết, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác quốc phòng, an ninh, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

     Ngày 12 tháng 12 năm 2019 Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V đã ban hành Kế hoạch số 647/KH-T52-QLĐT về việc mở lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giáo viên thuộc đối tượng 4, năm 2019 (ký hiệu BD-QA02-T52). Trải qua một thời gian tích cực chuẩn bị của các cơ quan chức năng, hôm nay ngày 23 tháng 12 năm 2019, Nhà trường long trọng tổ chức lế khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giáo viên thuộc đối tượng 4, năm 2019.

     Tham dự buổi lễ có đồng chí Thượng tá, TS. Bùi Nghi Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Phụ trách nhà trường, Các đồng chí trong Ban Giám hiệu, các đồng chí là Đại diện Lãnh đạo các đơn vị, cán bộ Quản lý lớp học và toàn thể 60 học viên tham gia lớp học.

     Chương trình bồi dưỡng gồm những nội dung nhằm giúp cán bộ, giáo viên nhận thức một cách có hệ thống, nắm chắc hơn quan điểm, đường lối quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước; nắm vững nguyên tắc, cơ chế lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước về quốc phòng, an ninh; âm mưu và thủ đoạn chiến lược "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; khẳng định chủ trương đúng đắn, sáng tạo của đường lối quân sự, quốc phòng và an ninh của nước ta. Qua đó, nâng cao năng lực tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh gắn với xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội; góp phần giữ vững an ninh chính trị, TTATXH, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, với nội dung là 05 chuyên đề, tổng thời gian học tập là 05 ngày, trong đó:

+ Thực học: 16 tiết;

+ Báo cáo thực tế: 01 ngày

+ Tham quan thực tế, trao đổi kinh nghiệm: 01 ngày

+ Viết thu hoạch: 04 tiết;

+ Khai giảng, bế giảng: 04 tiết.

     Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Thượng tá, Thượng tá, TS. Bùi Nghi Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng Phụ trách nhà trường yêu cầu việc tổ chức, quản lý lớp bồi dưỡng cần thực hiện nghiêm túc, đảm bảo những điều kiện tốt nhất, thuận lợi nhất để để giáo viên giảng dạy và học viên học tập tốt; học viên tham gia khóa bồi dưỡng đạt hiệu quả cao nhất, các đồng chí giáo viên cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên cập nhật những vấn đề mới, sử dụng phương pháp giảng dạy phù hợp, truyền đạt những kiến thức lý luận cơ bản, đầy đủ, thời sự nhất đến học viên. Các đồng chí học viên lớp học phải chấp hành nghiêm túc giờ giấc học tập, khắc phục mọi khó khăn để đảm bảo thời gian, nội dung theo chương trình; gương mẫu trong chấp hành điều lệnh, kỷ luật, nội quy nhà trường. Các đơn vị có học viên tham gia lơp học đề nghị Lãnh đạo tao điều kiện để các đồng chí học viên được tham gia lớp học đầy đủ, thuận lợi nhất.

     Với sự nỗ lực của tất cả các các đơn vị, cá nhân trong toàn trường Đồng chí Phó hiệu trưởng Phụ trách cũng tin tưởng rằng lớp học sẽ thành công tốt đẹp.

     Một số hình ảnh của tại buổi lễ:

kg anqp 1

kg anqp 2

kg anqp 3

kg anqp 4

kg anqp 5

kg anqp 6

Tin bài: Văn Thịnh – P QLĐT.

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn