Nhìn lại kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của Khoa Cảnh sát kinh tế

     Bác Hồ lúc sinh thời rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Người đã chỉ rõ: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng phát biểu trong các Hội nghị quan trọng của Đảng: "Công tác cán bộ đặc biệt quan trọng, là then chốt của mọi then chốt, nguyên nhân của mọi nguyên nhân". Công tác cán bộ là quan trọng, vì vậy công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lại càng có vai trò đặc biệt quan trọng hơn, bởi lẽ phẩm chất, đạo đức, năng lực cán bộ là yếu tố quyết định thành bại trong công việc. Để có cán bộ giỏi, cán bộ tốt phải thường xuyên chăm lo đào tạo, bồi dưỡng cán bộ.

     Thấm nhuần lời dạy của Bác, xuất phát từ những yêu cầu, đòi hỏi của công tác giáo dục, đào tạo, từ khi thành lập đến nay, Khoa Cảnh sát kinh tế luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu công tác, đã đạt được những kết quả cụ thể là:

     Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Nghị quyết của Đảng bộ nhà trường về công tác cán bộ, Chi bộ Khoa Cảnh sát kinh tế đã xây dựng lộ trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên từ năm 2016 đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030. Trong đó yêu cầu giáo viên đăng ký các lớp đào tạo nâng cao trình độ lý luận chính trị, trình độ chuyên môn, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm và các lớp nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học; xác định lộ trình phấn đấu đạt chức danh cao hơn. Trong 3 năm (2016 - 2019), Khoa đã đề xuất nhà trường cử 01 đồng chí tham gia lớp cử nhân chính trị (Văn bằng 2), 03 đồng chí tham gia học cao học, 01 đồng chí học lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ dành cho cán bộ tốt nghiệp đại học ngoài ngành, cử nhiều lượt giáo viên tham gia lớp hoàn thiện chứng chỉ ngoại ngữ, tin học.

     Dưới sự chỉ đạo, quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường và lãnh đạo, cấp ủy đơn vị, sự nỗ lực, cố gắng của mỗi giáo viên, cho đến nay, đội ngũ giáo viên của Khoa đã cơ bản đáp ứng các yêu cầu về trình độ lý luận chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, sẵn sàng nhận và hoàn thành các nhiệm vụ trong công tác giáo dục đào tạo. Về trình độ lý luận chính trị: 100% giáo viên có trình độ trung cấp chính trị trở lên, trong đó 01 đồng chí có trình độ cử nhân chính trị, còn lại là trung cấp chính trị. Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 01 đồng chí Tiến sĩ, 05 thạc sĩ, 01 đang học cao học, 01 đồng chí được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ dành cho cán bộ tốt nghiệp đại học ngoài ngành. Hầu hết các đồng chí giáo viên đã tham gia học tập và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ B1 trở lên (khung 6 bậc) và chứng chỉ chuẩn công nghệ tin học cơ bản. Thời gian qua, có 01 đồng chí được xét bổ nhiệm chức danh giáo viên chính, bổ sung đội ngũ giáo viên có chức danh giảng dạy cho đơn vị.

     Bên cạnh đó, Khoa luôn chú trọng công tác bồi dưỡng giáo viên về phương pháp sư phạm, cử giáo viên tham gia phong trào dạy giỏi do Bộ và nhà trường phát động. Cho đến nay, đơn vị có 01 giáo viên công nhận giáo viên dạy giỏi cấp Bộ, 02 lượt giáo viên công nhận giáo viên dạy giỏi cấp trường. 01 giáo viên trong đơn vị (đồng chí Phạm Phú Tiến) 02 lần được nhà trường vinh danh danh hiệu "Giáo viên trẻ tiêu biểu cấp trường". Đồng thời đây cũng là giáo viên trong Khoa được Đoàn thanh niên Bộ Công an tặng thưởng danh hiệu Nhà Giáo trẻ tiêu biểu cấp Bộ năm học 2017 - 2018. Những kết quả đạt được nêu trên còn khiêm tốn, song đây là thành tích khởi đầu đáng trân trọng của một đơn vị còn non trẻ, thể hiện phương pháp đào tạo, bồi dưỡng đúng đắn của tập thể lãnh đạo đơn vị, sự phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ giáo viên trong đơn vị.

ct bdgv kcskt 1

Đồng chí Nguyễn Công Long, Trưởng khoa bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp học viện ngày 22/1/2019 tại Học viện CSND.

     Thế nhưng, phải nhìn nhận rằng, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của đơn vị vẫn còn một số vấn đề khiếm khuyết, chưa đạt hiệu quả như mong muốn. Một số thời điểm hầu hết giáo viên tham gia các lớp học tập, bồi dưỡng gây khó khăn trong việc triển khai các hoạt động chuyên môn của đơn vị. Một số giáo viên còn có tư tưởng cầm chừng, chưa quyết liệt trong học tập, nâng cao trình độ và hoàn thiện chức danh, đến thời hạn xét chức danh nhưng chưa tích lũy đủ tiêu chí về khoa học và chứng chỉ ngoại ngữ, tin học. Hoạt động tham gia phong trào dạy giỏi chỉ tập trung vào một vài giáo viên, số còn lại chưa thật sự hứng thú thực hiện các bài dạy giỏi và tham gia Hội giảng khi Bộ và nhà trường tổ chức. Các quy định của Bộ giáo dục và Bộ Công an yêu cầu về trình độ ngoại ngữ, tin học thường xuyên thay đổi, thiếu thống nhất khiến giáo viên phải tham gia cấp chứng chỉ nhiều lần, mất thời gian và tốn kém về chi phí.

ct bdgv kcskt 2

Đồng chí Phạm Phú Tiến nhận bằng Thạc sĩ Luật tại Học viện Khoa học xã hội Việt Nam

     Để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của Khoa, trong thời gian tới cần chú ý những nội dung sau đây:

     Thứ nhất, cần tiếp tục bám sát và thực hiện các đề án, kế hoạch của Bộ Công an và nhà trường về chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giáo viên để đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giáo dục, đào tạo trong những năm tiếp theo. Nghiên cứu các tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, chức danh để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp đối với từng chức vụ, chức danh và từng giáo viên cụ thể.

     Thứ hai, Khoa tạo điều kiện để giáo viên tiếp tục tham gia các lớp học sau đại học, lớp bồi dưỡng kiến thức lý luận chính trị, kiến thức ngoại ngữ, tin học. Theo lộ trình, 01 đồng chí sẽ bảo vệ luận văn và nhận bằng thạc sĩ luật học trong năm sau. Các giáo viên đăng ký học tập các lớp bồi dưỡng, quy hoạch chức danh lãnh đạo, lớp bồi dưỡng kiến thức an ninh quốc phòng đối tượng 4 do cho chỉ huy cấp tổ, đội. Tham gia học tập và cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học theo chuẩn quy định của Bộ Công an và Bộ Giáo dục và đào tạo.

     Thứ ba, có kế hoạch bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường và trình độ của từng cán bộ. Trên cơ sở đánh giá trình độ, năng lực cán bộ có kế hoạch bố trí, sắp xếp cán bộ vào các lĩnh vực công tác phù hợp. Khuyến khích giáo viên có trình độ sau đại học tham gia nghiên cứu, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao trình độ và nghiên cứu, ứng dụng các sản phẩm, kết quả nghiên cứu vào công tác giảng dạy cũng như thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng Cảnh sát nhân dân./.

Nguyễn Công Long- Trưởng khoa CSKT

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn