Khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho cán bộ, giáo viên thuộc đối tượng 4, năm 2019

kg anqp 1

     Với mục đích triển khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch về công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2019 của Bộ Công an đồng thời trang bị cho cán bộ, giáo viên những kiến thức cơ bản về quốc phòng và an ninh, nâng cao hiểu

Nhìn lại kết quả đạt được trong công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên của Khoa Cảnh sát kinh tế

ct bdgv kcskt 1

     Bác Hồ lúc sinh thời rất quan tâm đến việc xây dựng đội ngũ cán bộ, Người đã chỉ rõ: "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc", "Muôn việc thành công hoặc thất bại, đều do cán bộ tốt hoặc kém". Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú

Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt (BD-GB23-T52)

gb25 1

     Chiều ngày 04 tháng 03 năm 2019, Trường Trung cấp CSND V tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành CSGT đường bộ, đường sắt (BD-GB23-T52).


Toàn Cảnh buổi Lễ khai giảng

Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân V phối hợp với Công an tỉnh Quảng Nam báo cáo thực tế cho Học viên ngành Trinh sát Cảnh sát

bctt k6s 1

     Nằm trong chuỗi Chương trình kế hoạch công tác năm học của Khoa Cảnh sát kinh tế, nhằm mục đích để học sinh tiếp cận, nâng cao kỹ năng thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản, ngày 07/12/2018, Khoa Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng

Giáo viên bộ môn Ngoại ngữ - Tin học tham gia lớp bồi dưỡng về công tác khảo thí cho giáo viên ngoại ngữ các học viện, trường CAND

thnn bd 1

     Thực hiện kế hoạch của Cục Đào tạo - Bộ Công an về bồi dưỡng công tác khảo thí cho giáo viên ngoại ngữ các học viện, trường CAND. Trường Trung cấp CSND V đã cử 04 giáo viên gồm 01 lãnh đạo và 03 giáo viên giảng dạy ngoại ngữ tham

Đồng chí Mai Thành Nam, Giáo viên Bộ môn QSVT – TDTT thực hiện bài dạy giỏi cấp trường năm học 2018 - 2019

mtn dg 1

     Thực hiện chương trình công tác năm học 2018 – 2019, vào ngày 12/10/2018, tại Câu lạc bộ thể dục thể thao, đồng chí Đại úy Mai Thành Nam – Giáo viên Chính Bộ môn Quân sự võ thuật – Thể dục thể thao đã thực hiện bài dạy giỏi cấp

Bộ môn Nghiệp vụ cơ bản tổ chức Báo cáo thực tế cho học viên các lớp Khóa K6S

bctt nvcs 1

     Thực hiện kế hoạch công tác năm học 2018-2019 của đơn vị, nhằm giúp giáo viên và học viên có điều kiện tiếp cận với thực tiễn công tác vận động toàn dân bảo vệ an ninh trật tự đồng thời hình thành kỹ năng nghề nghiệp cho học

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn