Lịch sử hình thành

Ngày 09/08/2010, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 3177/QĐ-BCA về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông. Thực hiện Quyết định số 3177/QĐ-BCA, trong năm 2011 Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông đã có những hoạt động nhằm từng bước đưa trường vào ổn định và phát triển theo lộ trình của Bộ. Sau đây là những sự kiện và hoạt động nổi bật của Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông trong năm 2011.

1- Ngày 12/01/2011, Lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND tổ chức lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Trường Trung cấp CSGT gồm 9 đ/c, trong đó Ban giám hiệu: 04 đ/c, Phòng XDLL: 02 đ/c, Phòng Hậu cần: 03 đ/c. Theo đó, Bộ trưởng Bộ Công an đã điều động và bổ nhiệm có thời hạn đối với Đại tá Cao Đăng Nuôi, Phó hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân II đến nhận công tác và giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung cấp Cảnh sát giao thông; các Phó Hiệu trưởng gồm: Đại tá Đinh Viết Thắng: Phó Trưởng phòng Quản lý công tác giảng dạy (Cục Đào tạo), Đại tá Lê Quốc Dân: Trưởng phòng Cảnh sát trật tự Công an thành phố Đà Nẵng và Thượng tá Trần Đình Trung: Trưởng Công an huyện Thăng Bình.

2- Ngày 27/01/2011 Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL CAND ký văn bản số 828/X11-X13 thông báo về việc quy định số hiệu của Trường Trung cấp CSGT là T52.

3- Ngày 4/3/2011 Đảng ủy Tổng cục XDLL CAND có Quyết định số 12/QĐ-ĐU về việc thành lập Chi bộ cơ sở Trường Trung cấp CSGT gồm 9 đ/c và chỉ định đ/c Cao Đăng Nuôi làm Bí thư chi bộ lâm thời và đ/c Đinh Viết Thắng, Phó Bí thư chi bộ lâm thời. Do nhu cầu phát triển của nhà trường, trên cơ sở đề nghị của Chi bộ Trường Trung cấp CSGT, ngày 03/10/2011 Đảng ủy Tổng cục XDLL CAND đã ký Quyết định số 241-QĐ/ĐU(X12) thành lập Đảng bộ cơ sở Trường Trung cấp CSGT trực thuộc Đảng ủy Tổng cục XDLL CAND gồm 13 chi bộ trực thuộc. Chỉ định Đảng ủy Trường Trung cấp CSGT nhiệm kỳ 2011-2015 gồm 9 đ/c, Ban Thường vụ 3 đ/c, UBKT Đảng ủy 3 đ/c; đ/c Cao Đăng Nuôi được chỉ định làm Bí thư Đảng ủy và đ/c Đinh Viết Thắng làm phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy. Đồng thời để Đảng ủy Trường Trung cấp CSGT được chỉ định Chi ủy, Bí thư, Phó Bí thư 13 Chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2011-2013 theo thẩm quyền.

4- Ngày 15/06/2011, Trường Trung cấp CSGT tiếp nhận 27 sinh viên mới ra trường từ trường Đại học Cảnh sát nhân dân và Học viện cảnh sát nhân dân về công tác tại trường.
5- Ngày 29/06/2011, Tổng cục XDLL CAND tổ chức Lễ khởi công xây dựng hạng mục kè chắn đất công trình Trường Trung cấp CSGT.

6- Ngày 16/09/2011, nhà trường tổ chức lễ công bố Quyết định điều động bổ nhiệm 16 đ/c Lãnh đạo các Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm và điều động 39 đ/c là cán bộ, giáo viên ở các trường Công an nhân dân và Công an các đơn vị địa phương về công tác tại trường.

7- Ngày 12/10/2011 Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 4291/QĐ-BCA phê duyệt lộ trình tuyển sinh giai đoạn 2011-2020 của Trường Trung cấp CSGT trên cơ sở đề nghị của đ/c Tổng Cục trưởng Tổng cục XDLL CAND và Hiệu trưởng Trường Trung cấp CSGT với những nội dung sau:
- Năm học: 2011-2012: Chuẩn bị cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và hoàn thiện hồ sơ mở mã nghành chuyên ngành CSGT đường bộ, đường sắt và chuyên ngành CSGT đường thủy để báo cáo Bộ giao nhiệm vụ đào tạo và thực hiện tuyển sinh đào tạo từ năm 2012-2013.
- Năm học: 2012-2013:
+ Quy mô đào tạo: 600 học viên.
+ Tuyển mới 150 chỉ tiêu đào tạo chuyên ngành CSGT đường bộ, đường sắt cho 13 tỉnh, Thành phố miền Trung, Tây Nguyên và 150 chỉ tiêu đào tạo chuyên ngành CSGT đường thủy cho Công an toàn quốc.
- Từ năm 2013-2014 đến năm học 2015-2016:
+ Quy mô đào tạo: Đến năm học 2015-2016 đạt 2.000 học viên.
+ Đào tạo chuyên ngành CSGT đường thủy cho Công an toàn quốc.
+ Đào tạo chuyên ngành CSGT đường bộ, đường sắt, Trinh sát phòng, chống tội phạm hình sự, Trinh sát phòng, chống tội phạm ma túy và Cảnh sát khu vực cho Công an 13 tỉnh, Thành phố trực thuộc TW khu vực miền Trung, Tây Nguyên.
+ Đến năm học 2015-2016 đổi tên Trường Trung cấp CSGT thành Trường Trung cấp CSND V.
- Từ năm học 2016-2017 đến năm học 2019-2020:
+ Quy mô đào tạo: Đến năm học 2019-2020 đạt 3.000 học viên.
+ Chỉ tiêu tuyển sinh: Đến năm học 2019-2020 đạt 1.500 chỉ tiêu tuyển mới.
+ Đào tạo chuyên ngành CSGT đường thủy cho Công an 13 tỉnh, Thành phố trực thuộc TW khu vực miền Trung, Tây Nguyên và cho Công an các tỉnh, Thành phố trực thuộc TW khu vực phía Bắc.
+ Đào tạo chuyên ngành CSGT đường bộ, đường sắt, Trinh sát phòng, chống tội phạm hình sự, Trinh sát phòng, chống tội phạm ma túy, Trinh sát phòng, chống tội phạm kinh tế, Cảnh sát khu vực, Trinh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Bảo vệ và khám nghiệm hiện trường, Công an phụ trách xã về ANTT cho Công an 13 tỉnh, Thành phố trực thuộc TW khu vực miền Trung và Tây Nguyên.

8- Ngày 18/10/2011 Đảng ủy Trường Trung cấp CSGT có Quyết định số 15-QĐ/ĐU(T52) thành lập Đoàn trường Trường Trung cấp CSGT và chỉ định Ban Chấp hành lâm thời, đ/c Trần Xuân Thái được chỉ định làm Bí thư Đoàn trường, Quyết định số 16-QĐ/ĐU(T52) thành lập Hội Phụ nữ Trường Trung cấp CSGT và chỉ định Ban chấp hành Hội Phụ nữ gồm 3 đ/c, đ/c Nguyễn Thị Thanh được chỉ định làm chủ tịch Hội. Ngày 01/11/2011 Đảng ủy tổ chức lễ công bố 2 quyết định trên.

9- Ngày 17/11/2011 Bộ trưởng Bộ Công an ký Quyết định số 4947/QĐ-BCA-H41 sửa đổi một số điều Quyết định 4370/QĐ-BCA-H41 ngày 29/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Công an phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung cấp CSGT. Trong đó có các nội dung chính:
- Chủ đầu tư: Hiệu trưởng Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông.
- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

10- Ngày 18/11/2011, lần đầu tiên Trường Trung cấp CSGT tổ chức Lễ kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt nam 20/11/2011.
tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn