Hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Chiều 19-03-2013, Ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trường Trung cấp Cảnh sát giao thông đã tổ chức buổi hội thảo góp ý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 đối với toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường.

Đồng chí Đinh Viết Thắng đọc báo cáo đề dẫn hội thảo
     Tại buổi hội thảo, đồng chí Đại tá Đinh Viết Thắng, Phó hiệu trưởng, Trưởng ban tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật chủ trì hội thảo đã phổ biến đến toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của lần góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp lần này, trong đó nhấn mạnh đến việc nhận thức của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Nhà trường đối với những nội dung mới mà Dự thảo sửa đổi Hiến pháp đề cập.
     Tại buổi hội thảo đã có nhiều bài tham luận được đánh giá cao về tính lý luận và thực tiễn, trong đó tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước và xã hội, đồng thời phản bác những quan điểm, luận điệu sai trái trong việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; Vai trò của lực lượng Công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ An ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; chế định quyền con người; vấn đề kiểm soát quyền lực Nhà nước...cũng được Hội thảo đưa ra thảo luận kỹ lưỡng.
Đồng chí Trần Xuân Thái đóng góp ý kiến vào buổi hội thảo
     Buổi hội thảo đã được các đồng chí trong Đảng ủy, Ban giám hiệu Nhà trường và toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường hưởng ứng nhiệt tình và đánh giá cao, qua đó tạo ra không khí phấn khởi, tin tưởng vào sự nghiệp cách mạng do Đảng Cộng sản lãnh đạo.
Tin, ảnh: Nguyễn Văn Sỹ, Lê Đức Anh
tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn