Xây dựng đội ngủ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đào tạo tại trường Trung cấp Cảnh Sát Giao Thông

Ngày 09/8/2010, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 3177/QĐ-BCA về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông. Từ những ngày đầu mới thành lập, đến nay sau gần 01 năm triển khai hoạt động, đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục Nhà trường đã từng bước có sự thay đổi nhiều mặt cả về số lượng lẫn chất lượng, đáp ứng việc thực hiện yêu cầu tuyển sinh mà lãnh đạo Bộ giao từ năm học 2012-2013.

Văn hóa ứng xử của CSGT thực trạng và giải pháp

Văn hóa là một khái niệm mang nội hàm rộng lớn, nó được thể hiện trong mọi mặt đời sống và con người, văn hóa vừa là nền tảng tinh thần, vừa là động lực phát triển của xã hội, là sự kết tinh những giá trị tốt đẹp nhất trong mối quan hệ giữa con người và tự nhiên, giữa con người và xã hội. Nói tới văn hóa là nói tới cái đẹp trên nhiều bình diện của cuộc sống và con người, còn nói đến văn hóa ứng xử của người Cảnh sát giao thông (CSGT) là nói đến cái đẹp trong đối nhân xử thế của người CSGT khi thực thi nhiệm vụ.

Trường trung Cấp cảnh sát giao thông bước đầu xây dựng, phát triển và từng bước khăng định

12
Đồng chí Đại tá, ThS Cao Đăng Nuôi Hiệu trưởng phát biểu trong buổi Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Lãnh đạo Nhà trường.
Để đáp ứng nhu cầu đào tạo trình độ Trung cấp cảnh sát trong lực lượng Công an nhân dân, nhất là đội ngũ cán bộ Cảnh sát giao thông, ngày 09/8/2010, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 3177/QĐ-BCA về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông.

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ - một giải pháp góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Trung Ương 4 (Khóa XI) tại đảng bộ Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông

Như chúng ta đã biết, chi bộ là nơi cụ thể hóa mọi đường lối, chủ trương chính sách của Đảng các cấp, là nơi giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho Đảng và còn là nơi đảng viên thực hiện quyền và nghĩa vụ một cách trực tiếp, hiệu quả nhất. Chi bộ là nền móng của Đảng, "chi bộ tốt thì mọi việc sẽ tốt".

IMG_1007

Xây Dựng Và Hoàn Thiện Thư Viện Góp Phần Nâng Cao Hiệu Quả Công Tác Giáo Dục,Đào Tạo Tại Trường Trung Cấp Cảnh Sát Giao Thông

     Nhà trường phải gắn liền với Thư viện, là nguyên tắc căn bản trong hoạt động giáo dục, đào tạo không chỉ ở nước ta mà trên thế giới đều như vậy. Thư viện Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông được xây dựng trong điều kiện nhà trường ở giai đoạn hình thành và xây dựng những cơ sở vật chất ban đầu.

Một số điểm mới về điều lệnh Công an nhân dân được sửa đổi, bổ sung theo thông tư số 17, 18, 19 ban hành ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công an

Điều lệnh Công an nhân dân (CAND) bao gồm Điều lệnh nội vụ, Điều lệnh đội ngũ và Nghi lễ CAND, do Bộ trưởng Bộ Công an quy định, bắt buộc mọi cán bộ, chiến sỹ CAND phải thực hiện khi công tác, chiến đấu, sinh hoạt, hội họp, học

Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt năm 2013

Sáng ngày 28/03/2013 tại Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông đã diễn ra Hội nghị điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua học tập, rèn luyện tốt năm 2013. Đến dự Hội nghị có đ/c Đại tá Trần Đình Trung – Phó Hiệu trưởng, Chủ trì Hội nghị, Lãnh

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn