Phát huy yếu tố “Vì nhân dân phục vụ” góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”

"Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" là cuộc vận động có ý nghĩa hết sức to lớn góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố sâu sắc thêm lòng tin yêu ở nhân dân, từ đó giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

"Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" là cuộc vận động có ý nghĩa hết sức to lớn góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố sâu sắc thêm lòng tin yêu ở nhân dân, từ đó giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Là một ngôi trường mới được thành lập, yêu cầu đặt ra phải sớm đưa hoạt động của nhà trường vào nề nếp, làm việc khẩn trương, nghiêm túc, hiệu quả, khẳng định vị thế nhà trường trong xã hội, xây dựng Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông thành một cơ sở đào tạo chất lượng, uy tín của khu vực miền Trung – Tây Nguyên. Do vậy, nhà trường đã hưởng ứng tích cực và tổ chức thực hiện nghiêm túc cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ". Cuộc vận động đã tạo ra chuyển biến lớn trong nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, giáo viên mang lại không khí thi đua sôi nổi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn, góp phần xây dựng nhà trường phát triển nhanh, vững mạnh, để lại nhiều ấn tượng đẹp trong mắt nhân dân và các đơn vị địa phương.

Với đặc thù là một đơn vị giáo dục khác hẳn với đơn vị trực tiếp chiến đấu bên ngoài, đối tượng tiếp xúc, giải quyết công việc hàng ngày chủ yếu là giữa các cán bộ, giáo viên và giữa cán bộ giáo viên với học sinh. Do vậy mỗi cán bộ, giáo viên cần có nhận thức đúng đắn về quan niệm "vì nhân dân phục vụ" trong phạm vi nhà trường để có thể thực hiện tốt cuộc vận động, mang lại hiệu quả thiết thực góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của nhà trường.

Theo cách hiểu chung nhất, nhân dân chính là quần chúng nhân dân lao động, gồm tất cả giai cấp, tầng lớp trong xã hội, là đối tượng phục vụ của lực lượng Công an. Vậy trong phạm vi nhà trường với tính chất của một cơ sở đào tạo, chúng ta cần phải hiểu nhân dân ở đây bao gồm đội ngũ cán bộ, giáo viên và học viên nhà trường. Đây là đối tượng tiếp xúc làm việc, phục vụ trong môi trường giáo dục. Do vậy "vì nhân dân phục vụ" trong nhà trường được thể hiện ở những khía cạnh sau:

Một là, đối với đội ngũ cán bộ, giáo viên thể hiện trong mối quan hệ đồng nghiệp, đồng chí. Trong cuộc sống hàng ngày cần có sự quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau trong tình tương thân, tương ái. Trong công việc cần phải nêu cao tinh thần đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ nhau để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ mà cấp trên giao cho. Mục tiêu cuối cùng "vì nhân dân phục vụ" trong mối quan hệ với cán bộ giáo viên là làm cho mỗi cán bộ ngày càng tiến bộ, trưởng thành hơn, nhiệm vụ chung của từng đơn vị, nhà trường được hoàn thành xuất sắc. Do vậy, cần tránh thái độ nể nang, sợ va chạm. Cần nêu cao tự phê bình và phê bình trên tinh thần xây dựng, giúp nhau cùng nhìn nhận rõ những ưu điểm cũng như hạn chế để tu dưỡng rèn luyện ngày càng tiến bộ, hoàn thiện. Trong giải quyết công việc đòi hỏi bản thân mỗi người cần thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao, linh hoạt trong quan hệ phối hợp, tạo điều kiện hết mức trong khả năng cho phép giúp cán bộ, giáo viên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chung của nhà trường. Khi xem xét mối quan hệ lợi ích cần quan tâm, đặt lợi ích tập thể, đơn vị lên trên hết, kết hợp hài hòa lợi ích của bản thân mình với người khác, đơn vị mình với các đơn vị khác.

Hai là, đối với học viên thể hiện trong mối quan hệ giữa thầy với trò, giữa cán bộ với học viên. Xác định đây là đối tượng được phục vụ chính trong phạm vi nhà trường, mọi hoạt động phải trên tinh thần "tất cả vì học sinh thân yêu". Cần có thái độ tôn trọng, quan tâm, giúp đỡ học viên, đặc biệt là những học viên có hoàn cảnh khó khăn. Tạo điều kiện thuận lợi về nơi ăn, chỗ ở, điều kiện sinh hoạt tốt nhất để học viên yên tâm học tập rèn luyện, có điều kiện để phát triển toàn diện các tố chất. Trong giảng dạy cần phối kết hợp sử dụng nhiều phương pháp sư phạm khác nhau để học sinh có điều kiện vươn lên chiếm lĩnh tri thức. Thường xuyên giao lưu, đối thoại, lắng nghe ý kiến học sinh hoặc thông qua nhiều kênh thông tin khác nhau để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, giải quyết những nguyện vọng chính đáng của học viên. Tránh thái độ quan liêu, cửa quyền, áp đặt, thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý giáo dục học viên. Bên cạnh đó, cần nêu cao tinh thần ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, giáo dục học viên văn hóa ứng xử đúng mực trong quan hệ thầy trò, mỗi người thầy là tấm gương về nếp sống văn hóa cho học viên noi theo. Cần kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm kỷ luật, vi phạm điều lệnh Công an nhân dân, xem đây cũng là một trong những biện pháp răn đe, giáo dục đối với học viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua 3 năm triển khai cuộc vận động động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" vẫn còn một số tồn tại, hạn chế nhất định. Nhận thức của bộ phận cán bộ, giáo viên nhà trường chưa thật sự sâu sắc, vẫn còn tư tưởng qua loa, đại khái, cấp trên yêu cầu đến đâu triển khai đến đó, thiếu tính chủ động sáng tạo trong triển khai thực hiện. Việc triển khai cuộc vận động vẫn chưa tạo ra sức hút, sự lan tỏa một cách mạnh mẽ trong toàn trường, các giải pháp tổ chức thực hiện còn chung chung, thiếu tính đột phá, hình thức tổ chức tuyên truyền còn đơn điệu, chưa sâu rộng...

Để thực hiện có hiệu quả cuộc vận động, đặc biệt nêu cao tinh thần "vì nhân dân phục vụ" trong nhà trường, về góc độ mỗi cá nhân cán bộ giáo viên, theo tôi thời gian tới cần chú ý làm tốt một số vấn đề sau:
Một là, Mỗi cán bộ giáo viên cần nhận thức đúng đắn, đầy đủ tầm quan trọng, ý nghĩa của cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ". Coi đây là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng để mỗi bản thân nhìn nhận lại mình, tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức, xây dựng cho mình ý thức và tinh thần phục vụ, coi đó là một nếp sống văn hóa của người cán bộ chiến sỹ CAND.

Hai là, Nhiệt tình, năng nổ trong công việc trên tinh thần khách quan, khoa học. Có nhiệt tình cách mạng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thấy được trách nhiệm của bản thân trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của đơn vị, nhà trường, làm việc với tinh thần khách quan, khoa học thì mỗi cán bộ giáo viên mới nêu cao được tinh thần "vì nhân dân phục vụ", thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp giữa các cá nhân, giữa các đơn vị với nhau làm cho hoạt động của nhà trường diễn ra một cách nhịp nhàng, đạt hiệu quả cao.

Ba là, Nâng cao việc chấp hành kỷ luật, thực hiện nghiêm túc điều lệnh Công an nhân dân, nói đi đôi với làm. Để xây dựng được tinh thần phục vụ, trước hết mỗi cán bộ giáo viên cần chấp hành nghiêm kỷ luật, điều lệnh Công an nhân dân, thực hiện đúng chức trách nhiệm vụ được giao, lời nói đi đôi với việc làm. Làm cho hoạt động chấp hành điều lệnh, kỷ luật trở thành nguyên tắc, yêu cầu bắt buộc trong hành động của mỗi cán bộ, từ đó trở thành thói quen, nhân cách cá nhân, hình thành nên ý thức phục vụ từ bên trong, là đặc điểm bền vững, gắn liền với hành động của mỗi bản thân cán bộ, giáo viên.
Về phía các đơn vị chức năng, để cuộc vận động được thực hiện có chiều sâu góp phần xây dựng nhà trường ngày càng phát triển, theo tôi cần chú ý thực hiện một số nội dung sau :

Một là, cần đa dạng hóa các hình thức triển khai cuộc vận động, hàng tháng, hàng quý có thể tập trung thực hiện theo từng nội dung cụ thể, tránh việc triển khai cuộc vận động một cách chung chung dễ dẫn đến làm việc mang tính hình thức. Từng đơn vị cần nghiên cứu đăng ký mô hình, phần việc cụ thể phù hợp với đặc điểm từng đơn vị để giúp cán bộ, giáo viên nhận thức đúng ý nghĩa của cuộc vận động và thực hiện cuộc vận động bằng các hoạt động, phần việc cụ thể.

Hai là, Tăng cường công tác tuyên truyền về cuộc vận động trong toàn thể cán bộ, giáo viên, học viên nhà trường. Thường xuyên đăng tải các hình ảnh, bài viết, hoạt động triển khai cuộc vận động trên trang web, bản tin nhà trường. Phát hành tài liệu đến từng đơn vị, có hình thức in băng rôn, khẩu hiệu treo trong phòng làm việc của từng đơn vị, phòng học của từng lớp học. Tổ chức phát thanh tuyên truyền về cuộc vận động trên loa phát thanh nhà trường. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, vinh danh những cá nhân, đơn vị thực hiện tốt cuộc vận động, đồng thời phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm để chấn chỉnh những cá nhân, đơn vị thực hiện chưa tốt.

Ba là, Thường xuyên kiểm tra đôn đốc, duy trì việc tổ chức triển khai cuộc vận động. Kiểm tra định kỳ, đột xuất để kịp thời chấn chỉnh những trường hợp vi phạm giờ giấc làm việc, lễ tiết tác phong, văn hóa ứng xử... thông báo rút kinh nghiệm chung, đồng thời phát hiện, tuyên dương, nhân rộng những tấm gương điển hình về việc thực hiện cuộc vận động. Từng đơn vị nghiên cứu thành lập tổ điều lệnh để thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh của từng đơn vị, kịp thời báo cáo, tham mưu cho lãnh đạo đơn vị để tổ chức thực hiện ngày càng hiệu quả cuộc vận động.

Bốn là, Gắn việc thực hiện các cuộc vận động "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" với việc thực hiện công tác chuyên môn, kết hợp với các phong trào thi đua khác như Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", phong trào "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND", xây dựng "Đơn vị văn hóa, kiểu mẫu về điều lệnh"... Có như vậy mới tạo ra sự hài hòa, đồng bộ, thống nhất trong thực hiện các hoạt động của từng đơn vị với mục tiêu cuối cùng xây dựng đơn vị, nhà trường ngày càng phát triển vững mạnh./.

Nguyễn Công Long – Trưởng Khoa ĐTTSCS

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn