Một số kinh nghiệm về “Giữ vững kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND” của Khoa NV.CSGT đường thủy

Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát giao thông đường thủy - Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông với quân số là 12 đồng chí. Trong đó, có 01 đ/c Lãnh đạo được Nhà trường giao nhiệm vụ là Trưởng Khoa, 06 đ/c là giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, 02 đ/c tốt nghiệp trung cấp CAND, 01 đ/c là giáo viên tập sự và 02 đ/c là cán bộ tạm tuyển.
Giáo viên Khoa NV.CSGT đường thủy toàn bộ đều là giáo viên trẻ, đặc điểm của cán bộ trẻ là chưa tập trung vào công việc, có nhiều sở thích, thú vui chiếm nhiều thời gian; mặt khác do đặc thù của nhà trường nên Ban kiểm tra Điều lệnh không được thực hiện thường xuyên, nếu không giữ vững kỷ luật, không tự giác chấp hành Điều lệnh CAND sẽ tạo ra tình trạng buông lỏng, tạo thói quen tùy tiện rất không tốt cho sự phát triển lâu dài của cán bộ trẻ.
Trong 03 năm thực hiện Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Khoa NV.CSGT đường thủy đạt được một số thành tích nỗi bật như sau:
- Giáo viên trong đơn vị đã cụ thể hóa việc xây dựng và triển khai Đề án công tác của đơn vị, hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu công tác đề ra và được Hiệu trưởng Trường Trung cấp CSGT tặng giấy khen là "Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành nghiêm điều lệnh CAND" trong 02 năm học 2011-2012, 2012-2013 và học kỳ I năm học 2013-2014.
- 100% giáo viên trong đơn vị chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, không có giáo viên bị kỷ luật và gây dư luận không tốt ảnh hưởng đến uy tín của lực lượng CAND và của Nhà trường.
- 100% cán bộ, chiến sĩ tham gia tập huấn điều lệnh CAND theo đúng lịch trình và kế hoạch của Nhà trường.
- 100% giáo viên tích cực hưởng ứng đợt thi đua chào mừng kỷ niệm 65 năm "Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy" với những nội dung thiết thực gắn với thực tiễn công tác và điều kiện cụ thể của đơn vị.
- Phối hợp với Phòng HCTH thực hiện tốt chế độ thông tin báo cáo, trực ban, trực chiến, điều lệnh, lễ tiết tác phong CAND và thực hiện "Đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh".
- 100% giáo viên nghiêm túc, tận tụy trong công việc; đoàn kết nhất trí cao trong mọi chủ trương công tác và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Không ngừng đấu tranh phê bình và tự phê bình theo Nghị quyết Trung ương 04 khóa XI để xây dựng đơn vị vững mạnh và ngày càng tiến bộ.
- Đơn vị được xây dựng theo 03 tiêu chí: đoàn kết nội bộ, tự giác trong công tác, giữ vững kỷ luật. Luôn luôn phấn đấu đạt và giữ vững tiêu chuẩn là 01 đơn vị tự giác chấp hành nghiêm điều lệnh CAND.
Để phát huy kết quả đạt được, đẩy mạnh, nâng cao và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động "CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ", Khoa NV.CSGT đường thủy xin được chia sẻ một số kinh nghiệm về "giữ vững kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND" trong đơn vị như sau:
Thứ nhất, muốn "giữ vững kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND", tạo sự chuyển biến sâu sắc, toàn diện đến tất cả giáo viên trong đơn vị, Cấp ủy, Lãnh đạo Khoa cần phải quán triệt nội dung thực hiện các cuộc vận động đến từng giáo viên trong đơn vị và Cấp ủy, Lãnh đạo Khoa phải là hạt nhân đi đầu trong việc chấp hành điều lệnh CAND, chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đơn vị.
Thứ hai, cần phải làm cho giáo viên trong đơn vị ý thức được rằng việc "chấp hành nghiêm điều lệnh CAND" là một trong những nội dung quan trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của năm học. Mỗi giáo viên trong đơn vị phải luôn nêu cao ý thức chấp hành nghiêm điều lệnh và văn hóa giao tiếp ứng xử, thực hiện tốt mọi nội quy, quy định của đơn vị, của Nhà trường; nỗ lực rèn luyện phẩm chất đạo đức của người Đảng viên, người sỹ quan Công an nhân dân theo 6 điều Bác Hồ dạy; rèn luyện đạo đức trong sáng, trung thực; lối sống giản dị, hoà nhã; tôn trọng nguyên tắc nói và làm theo Nghị quyết của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh chính sách pháp luật tại địa phương nơi cư trú.
Thứ ba, phải gắn chặt nội dung thực hiện cuộc vận động với việc xây dựng một tập thể đoàn kết, vững mạnh, phát triển bền vững. Giáo viên trong đơn vị trong quá trình thực hiện cần phải tự giác, nghiêm túc phê bình và chấn chỉnh kịp thời những biểu hiện, những hành vi cư xử thiếu văn hóa, không đúng điều lệnh CAND.
Thứ tư, cần phải tạo ra, duy trì và đẩy mạnh phong trào thi đua "giữ vững kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND" một cách sâu rộng, toàn diện để phong trào thi đua được tiến hành thường xuyên, liên tục. Giáo viên trong đơn vị năng nổ, nhiệt tình, với tinh thần, thái độ nghiêm túc trong quá trình chấp hành điều lệnh CAND, xây dựng đơn vị trở thành đơn vị đi đầu, được các đơn vị khác suy tôn là "Đơn vị kiểu mẫu về điều lệnh CAND".

KHOA NV.CSGT ĐƯỜNG THỦY

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn