Nhận diện nguy cơ sớm, kỹ năng ngăn ngừa tai nạn giao thông

knnntngt 1

Nếu so với các kỹ thuật phanh, đánh lái,... kỹ năng nhận diện nguy cơ tai nạn được đánh giá có tác dụng phòng ngừa tai nạn nhiều hơn, tuy nhiên, việc đào tạo kỹ năng này ở Việt Nam hiện chưa được quan tâm đúng mức.

Phát huy yếu tố “Vì nhân dân phục vụ” góp phần thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”

"Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ" là cuộc vận động có ý nghĩa hết sức to lớn góp phần xây dựng lực lượng CAND ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, gắn bó mật thiết với nhân dân, củng cố sâu sắc thêm lòng tin yêu ở nhân dân, từ đó giúp lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân.

Một số kinh nghiệm về “Giữ vững kỷ luật, chấp hành nghiêm điều lệnh CAND” của Khoa NV.CSGT đường thủy

Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát giao thông đường thủy - Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông với quân số là 12 đồng chí. Trong đó, có 01 đ/c Lãnh đạo được Nhà trường giao nhiệm vụ là Trưởng Khoa, 06 đ/c là giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, 02 đ/c tốt

Xây dựng Trung tâm dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe và phương tiện thủy đáp ứng mục tiêu yêu cầu đào tạo của nhà trường và góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho xã hội

Để đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực trình độ Trung cấp của lực lượng Công an nhân dân (CAND) nhằm bổ sung cho công an các tỉnh, thành phố thuộc khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và một số địa phương khác trong cả nước; ngày 21/6/2010, Bộ trưởng Bộ Công an đã có quyết định số 2247/QĐ-BCA về việc Phê duyệt Dự án thành lập Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông và ngày 09/8/2010, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định số 3177/QĐ-BCA thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông (viết tắt là Trường TC. CSGT); quyết định 3177/QĐ-BCA đã Quy định Tổ chức bộ máy của Trường do Hiệu trưởng phụ trách, có 03 Phó Hiệu trưởng và 14 Khoa, Phòng, Bộ môn, Trung tâm dạy nghề, đào tạo, sát hạch lái xe và phương tiện thủy (viết tắt là Trung tâm).

Lễ Khai mạc Hội thi Điều lệnh đội ngũ khối học viên khóa K1S năm học 2012 – 2013

doingu1

Sáng ngày 09/6/2013 tại Trường Trung cấp Cảnh sát giao thông đã diễn ra Lễ Khai mạc Hội thi Điều lệnh đội ngũ khối học viên khóa K1S năm học 2012 – 2013. Đến tham dự, có đ/c Đại tá Trần Đình Trung – Phó Hiệu trưởng, Trưởng Ban Tổ chức hội thi, các

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn