• Đối với tự mình, phải cần, kiệm, liêm, chính
 • Đối với đồng sự, phải thân ái giúp đỡ
 • Đối với Chính phủ, phải tuyệt đối trung thành
 • Đối với nhân dân, phải kính trọng lễ phép
 • Đối với công việc, phải tận tụy
 • Đối với địch, phải cương quyết, khôn khéo


truongbanbientap 3

 • Hoạt động trường
 • Hoạt động ngành
 • Tin pháp luật
 • Trong nước
 • Giáo dục
 • Quốc tế

Sau 13 ngày đàm phán căng thẳng với nhiều cuộc thương lượng kéo dài suốt đêm, vào lúc 1h30 ngày ...

12.14.2015
Read: 8689
 • Tuyển sinh
 • Bài viết về giáo dục
 • Quản lý học viên
 • Đổi mới ND&PP dạy học
 • Quy định quy chế
 • Công tác đảng
 • Công tác hậu cần
 • Công tác đoàn thể
 • Xây dựng lực lượng
 • Dạy nghề
 • Diễn đàn thanh niên
 • Gương sáng học viên
 • Rèn luyện
 • Học viên tình nguyện
 • CLB học viên
 • CLB giáo viên
 • Gương sáng CAND
 • Phương pháp GD hiện đại
 • Giáo viên điển hình tiên tiến

Quốc Hội thảo luận Luật Giao thông đường thủy nội địa

Theo chương trình kỳ họp, sáng nay (21/5), tại Hội trường, Quốc hội sẽ nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa do Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày.
Đồng thời, Quốc hội cũng sẽ thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của Dự thảo này.

Theo tờ trình của Chính phủ, Dự án Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2005. Sau 9 năm thi hành, Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 đã bộc lộ những hạn chế cần được nghiên cứu sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Theo Bộ Giao thông vận tải, cả nước có hơn 80.577km sông, kênh, rạch, trong đó có gần 42.000km có hoạt động giao thông vận tải. Tuy nhiên, cơ quan quản lý Nhà nước mới tổ chức, quản lý được hơn 19.000km (chiếm tỷ lệ 45%) do khó khăn về kinh phí, đặc biệt đối với các địa phương. Vì vậy, khi có tai nạn liên quan đến phương tiện thủy nội địa xảy ra ở ngoài phạm vi luồng (đối với các sông, kênh, rạch được tổ chức quản lý) và trên các sông, kênh, rạch chưa được tổ chức, quản lý thì các cơ quan quản lý Nhà nước gặp khó khăn trong việc xử lý, giải quyết vụ việc do khu vực này không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004.

Điểm mới của Dự thảo sửa đổi đã mở rộng phạm vi điều chỉnh so với Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004 theo hướng áp dụng một số quy định có liên quan của Luật đối với cả hoạt động giao thông đường thủy nội địa diễn ra ở vùng nước không phải là đường thủy nội địa.

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ

tcsnd5.edu.vn
Ảnh tuyển chọn